Klimat och energi

Utsläppen av växthusgaser behöver nästintill halveras till år 2030 och vara nära noll år 2050 om vi ska kunna undvika att planeten värms upp mer än två grader. En så kraftig omställning av samhället kräver hållbara energisystem, långsiktiga strategier och klimatanpassning.

1988 bildades FN:s klimatpanel IPCC. Samma år startar även IVL:s klimatforskning och året därpå presenterar IVL en unik kartläggning över Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Klimat och energifrågorna har sedan dess vuxit kraftigt i betydelse och i dag jobbar de flesta av oss på IVL med klimatfrågor på ett eller annat sätt. Vårt arbete med klimatfrågor sträcker sig från policyforskning och energimodellering till utsläppsberäkningar och utfasning av fossil energi.

Vi hjälper dig med

  • Energisystemanalys
  • Åtgärdsstrategier
  • Hållbarhetskriterier
  • Energieffektivisering
  • Miljömärkningar
  • Standardiseringar
  • Certifieringar
  • Klimat- och sårbarhetsanalyser
  • Analyser

Evenemang

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Klimat och energi. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig