Våra laboratorier

I våra laboratorier i Stockholm och Göteborg gör vi analyser, både av ämnen som regleras genom lagstiftning och nya riskkemikalier. Analysresultaten används för att kartlägga spridningen och förekomsten av olika ämnen i miljön.

Genom en nära koppling mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från provtagning och analys till tolkning av resultat.

Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av många kemiska ämnen och ta fram analysmetoder för dessa ämnen. De uppdrag vi får kommer från myndigheter som Naturvårdsverket och andra myndigheter men också från industrin. Analyser och tester skräddarsys inom varje nytt uppdrag eller forskningsprojekt.

Läs mer om vår analysverksamhet under Lab och analys.

Kontakt: Gunnar Thorsén och Ulla Hageström

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Våra laboratorier. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig