Miljödata för miljögifter

Alla varor och produkter runt omkring oss avger kemikalier till omgivningen. En del ämnen finns i högre halter inomhus än utomhus eftersom de kommer från möbler, elektronik och andra konsumentprodukter som vi omger oss med i hemmen.

Medan halterna av flera välkända miljögifter från 60-talet, som PCB, DDT och tungmetaller, går ner ökar halterna av flera nya kemikalier. Den samlade kunskapen om tillverkning och användning av kemikalier blir allt bättre, däremot vet vi allt för lite om hur de rör sig i miljön och riskerna för skador på ekosystem och hälsa.

Vi mäter och analyserar ett stort antal ämnen i luft, nederbörd, vatten och mark. Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av kemiska ämnen och ta fram mätmetoder för dessa ämnen. Våra uppdrag kommer från myndigheter men också från industrin och andra privata aktörer. Analyser och tester skräddarsys inom varje nytt uppdrag eller forskningsprojekt.

Kontakt: Katarina Hansson

Databaser för miljödata

På uppdrag av Naturvårdsverket samlar vi in stora mängder miljödata, både inom den nationella och inom den regionala miljöövervakningen. Med hjälp av data från dessa kan man visa hur miljön mår och hur miljöarbetet går. IVL har miljödatavärdskap för två områden:

  • Miljögifter: I databasen lagras data från nationella miljöövervakningsprogram, så som Kust och Hav, Sötvatten, Fjäll, Skog och Jordbruk, samt vissa regionala program. Läs mer
  • Screening av miljögifter: Omfattar data från delprogrammet Miljögiftssamordning (screening-undersökningar) samt övriga regionala data. Med "screeningundersökningar" menas översiktliga inventeringar som är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Läs mer

Lab & analys

Vi erbjuder ett brett utbud av analyser inom områdena miljö, innemiljö, arbetsmiljö, produkter, material, industriella utsläpp och avloppsvatten. Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från mätstrategier, provtagning och analys till tolkning av resultat.
Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Miljödata för miljögifter. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig