Kemikalier i bygg- och anläggningsprodukter

Bygg och anläggningsprodukter kan innehålla kemiska ämnen med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön.

Kemikalierna kan läcka ut till omgivningen under varans hela livscykel, från framställning av råvaran till rivning och återvinning.

Byggsektorn ger upphov till en stor mängd avfall. Omkring 27 procent av Sveriges totala mängd och nästan 40 procent av landets farliga avfall genereras i byggsektorn. För att återanvändningen ska vara möjlig är det viktigt att ta hänsyn till innehåll av farliga ämnen.

Basta Online

IVL:s dotterbolag Basta Online AB driver branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

I Bastas produktdatabas finns mer än 90 000 bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning Reach är kärnan i Bastas krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i. Läs mer om Basta.

Lab & analys

Vi erbjuder ett brett utbud av analyser inom områdena miljö, innemiljö, arbetsmiljö, produkter, material, industriella utsläpp och avloppsvatten. Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från mätstrategier, provtagning och analys till tolkning av resultat.
Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Kemikalier i bygg- och anläggningsprodukter. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig