Kemikalier i bygg- och anläggningsprodukter

Bygg och anläggningsprodukter kan innehålla kemiska ämnen med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Kemikalierna kan läcka ut till omgivningen under varans hela livscykel, från framställning av råvaran till rivning och återvinning.

Byggsektorn ger upphov till en stor mängd avfall. Omkring 27 procent av Sveriges totala mängd och nästan 40 procent av landets farliga avfall genereras i byggsektorn. För att återanvändningen ska vara möjlig är det viktigt att ta hänsyn till innehåll av farliga ämnen.

IVL:s dotterbolag Basta driver branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. Syftet är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål – Giftfri miljö.

Basta vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen med farliga egenskaper – till exempel fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter, byggkonstruktörer eller privatpersoner.

I Bastas produktdatabas finns mer än 90 000 bygg- och anläggningsprodukter som klarar högt ställda krav på kemiskt innehåll. EU:s lagstiftning Reach är kärnan i Bastas krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Läs mer om Basta.