Högfluorerade ämnen (PFOS med flera)

IVL Svenska Miljöinstitutet har bedrivit forskning på högfluorerade ämnen, som PFOS, i många år. I vårt laboratorium analyseras vatten, jord och fisk åt många kommuner och länsstyrelser. Vi gör även riskbedömningar av förorenade områden och analyserar brandskum.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade kemikalier som sedan 50-talet har använts i bland annat brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla. De mest kända ämnena i gruppen är PFOS och PFOA som är extremt svårnedbrytbara och giftiga.

Användningen av PFOS förbjöds inom EU 2008. Det ersätts idag med andra persistenta högfluorerade ämnen som inte tas upp i samma utsträckning i levande organismer och därför är mindre giftiga. Dock finns flera tusen högfluorerade ämnen idag på markanden där samtliga i slutändan bryts ner till persistenta ämnen i vår miljö.

Kontakt: Johan Strandberg

Brandövningsplatser viktiga punktkällor

IVL har studerat konsekvenserna av spridningen av högfluorerade ämnen från flygplatserna Arlanda och Landvetter, där ämnena tidigare använts i brandsläckningsskum. Fisk och vatten i närheten av brandövningsplatser kan innehålla upp till 100 gånger högre halter av PFOS jämfört med referensområden. Forskarna räknar med Arlanda läcker ut 1,3 kilo PFOS (2.4 kilo PFAS) varje år till Mälaren.

Våra forskare har på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket tagit fram rapporten Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter. Den ska hjälpa Sveriges vattenproducenter och kommuner att bedöma när och om vattenanalyser behövs.

Lab & analys

Vi erbjuder ett brett utbud av analyser inom områdena miljö, innemiljö, arbetsmiljö, produkter, material, industriella utsläpp och avloppsvatten. Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från mätstrategier, provtagning och analys till tolkning av resultat.
Läs mer

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Högflourerade ämnen (PFOS med flera). Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
PFAS - en av vår tids stora miljöutmaningar
PFAS-ämnen i kosmetika