Avfallsflöden

Miljövarudeklarationer (EPD)

En miljövarudeklaration eller Environmental Product Declaration (EPD) är ett oberoende verifierat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

En miljövarudeklaration (EPD) har många olika användningsområden, exempelvis som underlag för marknadsföring, inköpskriterier eller som ett verktyg inom ramen för miljöledningsarbetet. Tack vare de produktspecifika reglerna (PCR) möjliggör EPD:er sakliga bedömningar och rättvisa jämförelser av varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

IVL hjälper företag och organisationer att ta fram EPD:er enligt det internationella EPD-systemet och utveckla tillhörande produktspecifika regler (PCR). Vi medverkar i Europeiska kommissionens utveckling av PEF (Product Environmental Footprint) genom att bland annat medverka i nordiska samarbetsgrupper och agera som teknisk expert och rådgivare.

Läs mer om EPD® på Internationella EPD®systemets webbplats.

Kontakt: Sebastian Welling och Sebastiaan Stiller

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Miljövarudeklarationer (EPD). Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig