Avfallsflöden

Miljöavtryck - PEF

Miljöavtryck för produkter (Product Environmental Footprint, PEF) är en föreslagen gemensam metod inom EU för att beräkna produkters miljöavtryck i ett livscykelperspektiv.

EU-kommissionen har under 2013-2018 drivit en pilotfas där man testat och vidareutvecklat metodiken av PEF genom att tillämpa den på cirka 25 olika produktgrupper tillsammans med respektive bransch. Parallellt med detta arbete har man även testat en motsvarande metod för miljöavtryck för organisationer (Organisational Environmental Footprint, OEF).

Efter pilotfasen kommer man att utvärdera initiativet och påbörja en diskussion om hur metoderna kan användas i olika typer av styrmedel för hållbar konsumtion och produktion. Även om denna användning kan vara på plats först efter 2021, bör företag påbörja sitt arbete med att beräkna och kommunicera miljöinformation i ett livscykelperspektiv så tidigt som möjligt.

IVL har deltagit aktivt i utvecklingen av metoden för miljöavtryck i Sverige och EU och kan hjälpa företag och organisationer att lära sig mer om, göra och implementera PEF i sin verksamhet. Hur förberedd är din organisation?

Kontakt: Karin Sanne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Miljöavtryck - PEF. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig