Avfallsflöden

Miljö- och hållbarhetsstyrning

Miljö- och hållbarhetsstyrning handlar om att tänka strategiskt i företagets miljöarbete och låta det genomsyra hela verksamheten genom att förbättra och följa upp miljö- och hållbarhetsarbetet.

Genom att analysera och identifiera vilka frågeställningar och aspekter som är relevanta inom en verksamhets värdekedja hjälper vi våra kunder att ta fram strategier och göra priorteringar inom miljö- och hållbarhetsarbetet.

Nuvarande ledningssystem och rapporteringsramverk tar sin grund i värdekedjan och livscykelperspektivet och frågan om indirekta effekter blir allt större bland kunder och andra intressenter. Med IVLs gedigna erfarenhet av livscykelanalyser hjälper vi kunder att arbeta med miljöledning i enlighet med ISO 14001 samt hållbarhetsrapportering i enlighet med det GRI (Global Reporting Initiative).

IVL forskar på hur miljöledningssystem fungerar i praktiken och om de långsiktigt bidrar till minskad miljöbelastning. Vi driver även ett utvecklingsarbete som undersöker hur man kan få små företag att arbeta med miljö, liksom vad olika aktörer, inklusive myndigheter, kan göra för att underlätta näringslivets miljöarbete.

Kontakt: Karin Sanne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom hållbara värdekedjor. Fyll i din mejladress, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Hållbara värdekedjor

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.