Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Livscykelanalyser kan göras på alla typer av aktiviteter och produkter som mat, förpackningar, elektronik, bränslen, byggnadsverk etc. Idag används LCA ofta för att studera klimatpåverkan (ofta kallat carbon footprint) men man kan studera all annan typ av miljöpåverkan också som till exempel försurning och övergödning.

IVL hjälper företag och organisationer att beräkna produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv enligt ISO standard för livscykelanalyser.

Kurs i livscykeltänkande

Kurs i LCA IVL

IVL anordnar tillsammans med Swedish Life Cycle Centre och RISE en tvådagars kurs i livscykeltänkande hösten 2019, i Göteborg 8-9 oktober och i Stockholm 12-13 november. Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Kontaktperson
Karin Sanne Tel. 010-788 68 66 E-post: karin.sanne@ivl.se