Livcykelanalys ger dig helhetsbilden

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor en produkts totala miljöpåverkan är i värdekedjan. Allt från fråvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Man kan göra livscykelanalyser på alla typer av aktiviteter och produkter som mat, förpackningar, elektronik, bränslen, byggnadsverk etc. Idag används LCA ofta för att studera klimatpåverkan (ofta kallat carbon footprint) men man kan studera all annan typ av miljöpåverkan också som till exempel försurning och övergödning.

IVL hjälper företag och organisationer att beräkna produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv enligt ISO standard för livscykelanalyser.

Läs mer om livscykelanalys och systemanalys

Kontaktperson
Karin Sanne Tel. 010-788 68 66 E-post: karin.sanne@ivl.se