Avfallsflöden

Leverantörskrav vid inköp och upphandlingar

Hållbar upphandling har under senare år utvecklats till ett kraftfullt styrmedel och det politiska stödet för hållbar upphandling har successivt blivit allt tydligare, sett i ett globalt perspektiv.

Genom att implementera ett livscykeltänkande vid inköp och upphandling blir det naturligt att arbeta närmare leverantörer, sätta specifika leverantörskrav samt följa upp deras förbättringsarbete.

Hållbar upphandling syftar inte bara till att minska miljö- och sociala problem, utan är även en drivkraft för att utveckla ny och innovativ miljöteknik. Den nya upphandlingslagstiftningen öppnar också upp för möjligheter att ställa mer effektiva miljökrav baserat på ett livscykelperspektiv.

Vi stöttar leverantörer och inköpare i processen genom praktisk vägledning kopplat till inköpsprocesser, nuvarande upphandlingslagstiftning, utvärderingskriterer samt uppföljningsrutiner.

Vi erbjuder även kortare utbildningar i hur en leverantör kan bli alltmer konkurrenskraftig i en situation där miljökrav i ett livscykelperspektiv blir mer och mer viktiga att tillmötesgå.

Kontakt: Karin Sanne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Leverantörskrav vid inköp och upphandlingar. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig