Avfallsflöden

Ekodesign

Ekodesign är en metod där man redan från designstadiet arbetar för att minimera den totala miljöpåverkan som en produkt medför under hela sin livscykel. Genom ekodesign kan vår miljö förbättras då smartare produkter tillverkas.

En del av ekodesignkonceptet innebär att titta på produktionsprocesser eller dess understödjande processer ur ett livscykelperspektiv. Detta perspektiv ger oftast fördelar för både miljö och ekonomi.

Vi hjälper industrier och företag att ta fram nya system för att bistå ekodesignprocessen och använder metoder som livscykelanalyser för att skapa smartare produkter. Det kan vara att vidareutveckla existerande system eller förvalta delar av kundens system, samt data i systemen. Detta ger verktyg att möta både lagstiftningskrav och de krav som företagens kunder ställer.

Livscykelanalyser går att göra på alla sorters produkter och mänskliga aktiviteter såsom resor, förpackningar, livsmedel, transporter, byggnader, elektronik och vitvaror med mera. Genom att beräkna olika produkters miljöpåverkan kan man få fram vilka alternativ som är bättre eller sämre för miljön och därmed klimatet.

På uppdrag av olika industriföretag utvecklar och verifierar vi system som stödjer ekodesign för enskilda produkter och produktportföljer. Dessa uppdrag omfattar arbete med underlagsdata med hjälp av LCA, utveckling av IT-verktyg samt revisioner för att bedöma om verktygen uppfyller vissa standarder.

Kontakt: Karin Sanne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Ekodesign. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig