Digitalisering i byggsektorn 

Idag finns det många utmaningar för den som vill skapa en sammanhållen och spårbar bild av ingående komponenter i en fastighet, i alla dess delar och livscykelfaser. Samtidigt ser många stor potential i hur spårbarhet kan utvecklas med hjälp av den nya smarta digitala teknik som snabbt växer fram.

Tillsammans med en bred representation från byggbranschen jobbar vi på IVL för att med digitaliseringen som stöd utveckla modeller för återbruk och cirkulär ekonomi. Vi tittar på hur obrutna digitala flöden av miljöinformation kan skapa nya värden och affärsmodeller, bland annat. Hos oss hittar du också digitala verktyg som kan användas för att effektivisera och optimera din fastighets miljö- och klimatpåverkan.

Skapa klimatstrategi och uppnå miljöcertifiering

Att ha koll på klimatpåverkan för varje byggnad eller varje enskild produkt underlättar både spårbarheten för material och ditt arbete med loggböcker. Vårt egenutvecklade miljöberäkningsverktyg BM fungerar som ett stöd vid både nybyggnation och klimatförbättringar vid byggprojekt, men vi hjälper dig även beräkna mer detaljerat och kan utföra miljöcertifieringar. Läs mer

Kontakt:

Deklarera digitalt med eBVD

Byggmaterialindustrierna och IVL har tillsammans utvecklat det digitala inmatningsverktyget eBVD. som fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer. Databasen är sökbar och kan användas fritt för alla som vill ha information om miljödata i olika byggmaterial. Med eBVD förbättras spårbarheten kring informationen och verktyget underlättar processen för både tillverkare och byggherrar.

Kontakt:

Få värdefull materialinformation

Med uppgifter om vilka material din byggnad består av förutspår du miljöpåverkan för hela dess livslängd och skapar en obruten kedja av miljöinformation genom hela byggprocessen. Vårt dotterbolag Bastas omfattande produktdatabas i kombination med det internationella EPD-systemets uppgifter om miljöpåverkan skapar tillsammans en analys. Vi guidar dig igenom allt du behöver för att digitalisera kostnadskalkyler och utföra klimatdeklarationer.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Digitalisering i byggsektorn. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig

Relaterade filmer

Hållbar digitalisering