Elavfall

Textilavfall

Konsumtionen av nya textilier ökar för varje år. I dagsläget köper de svenska konsumenterna i genomsnitt 12,5 kilo textilier per person och år, men bara runt en femtedel av dessa samlas in igen när de inte längre används.

Konsumtion och produktion av nya textilier medför stor miljöpåverkan. Genom att återanvända textil istället för att köpa nytt, samt materialåtervinna textil som är uttjänt kan vi minska förbrukningen av ny råvara, vatten, energi och kemikalier.

Säkra insamlingen

Men ökad återanvändning och materialåtervinning är svår att uppnå om inte textilierna samlas in. För att öka insamlingsgraden krävs en transparent hantering som ökar trovärdigheten och gynnar seriösa aktörer på textilmarknaden. I dag är insamling, sortering, återanvändning och återvinning av textilier i stort sett oreglerad i Norden. IVL arbetar med system som säkerställer att insamlingen av kläder leder till återanvändning eller materialåtervinning.

IVL arbetar också med att etablera automatisk sortering av textil i Sverige och utvecklar metoder för att bättre kunna kvantifiera textilavfallsmängderna från olika verksamheter. IVL arbetar också med att ta fram rekommendationer för hur textil som innehåller farliga ämnen ska kunna identifieras och hanteras.

Kontaktperson: Liv Fjellander

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Textilavfall. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Automatiserad sortering ska öka textilåtervinningen