Plastavfall

Plastavfall

Återvunnen plast har ett större miljövärde än återvunnet glas. Ändå är det bara en liten del som materialåtervinns. Ökad insamling är en förutsättning för att kunna materialåtervinna mer plastförpackningar från hushållen.

Plast är ett vanligt inslag i det vardagliga livet och ett material med många användningsområden tack vare sina skiftande materialegenskaper. Plast används i alltifrån livsmedelsförpackningar till fordonskomponenter. Ett vanligt användningsområde är byggsektorn, som näst efter förpackningsindustrin utgör det största användningsområdet.

Men plastens breda användningsområde gör också att det som avfall hamnar i ett otal, mer eller mindre rena avfallsströmmar där förutsättningarna för olika avfallsbehandlingsmetoder varierar stort. IVL arbetar med flera olika plastavfallsflöden, från förpackningar till avfall från bygg- och rivningssektorn, sjukvårdssektorn, uttjänta bilar och elektronik.

Vi utvärderar olika insamlings- och återvinningssystem, kartlägger flöden av plastavfall och utvärderar styrmedel för ökad materialåtervinning. Våra projekt genomförs på ofta uppdrag av kommuner, företag och branschorganisationer. IVL deltar också i flera svenska och internationella forskningsprojekt.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Plastavfall. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Vårt samhälle läcker plast – det måste vi ändra på
Kontaktperson