Farligt avfall

Materialåtervinning ur avfall är inte alltid bra. En del avfall innehåller farliga ämnen och om dessa avfall återvinns kommer de farliga ämnena att åter föras in i samhället i olika produkter.

Flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster eller vattenavvisande ämnen i textilier - många av produkterna vi omges av i dag innehåller ämnen som kan skada både vår hälsa och miljö. Det är därför viktigt att förstå vilken inverkan det har på möjligheterna till återvinning, samt hur man kan kombinera strävan efter maximal materialåtervinning med en så liten risk för spridning av farliga ämnen som möjligt.

IVL kartlägger avfallsströmmar av farligt avfall, bland annat farliga ämnen i textil.