Elavfall

Elavfall

Elavfall är ett av de snabbast växande avfallsslagen både i Sverige och globalt. Det är också ett avfallsslag som vid en undermålig hantering i avfallsledet kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser för både människors hälsa och på den omgivande miljön.

Brister i återvinningsledet gör också att värdefulla resurser, som metaller, inte tas tillvara från elavfallet och riskerar att gå förlorade i kretsloppet.

Förbättrad kunskap om flöden av elektriska och elektroniska produkter och elavfall är av vikt bland annat för arbetet med miljökvalitetsmålen Giftfri Miljö och God Bebyggd Miljö. Statistik visar dessutom att vi använder alltmer elektronik med nya typer av komponenter, till exempel nya typer av batterier.

IVL arbetar med kartläggning och jämförelse av de nordiska systemen för elektronikinsamling (WEEE Setup), effektivare logistik för elektronikinsamling samt bättre återvinning av material som plast och metaller ur elektronikavfall.

Kontakt: Hanna Ljungkvist

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Elavfall. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet