Byggavfall - hållbart byggande

Byggavfall

Avfall från bygg- och rivningsverksamhet är en av de största avfallsströmmarna i Europa, både till volym och vikt. Det är därför viktigt att ta hand om dessa avfallsströmmar på ett bra sätt.

Byggavfallet står för nästan en fjärdedel av det europeiska sopberget och det är mycket lite som återvinns eller återanvänds. Enligt EU:s miljömål ska återvinningsgraden upp till 70 procent år 2020. Byggsektorn ger också upphov till mycket farligt avfall, nästan 40 procent av Sveriges farliga avfall genereras i byggsektorn.

IVL medverkar i flera internationella forskningsprojekt som undersöker materialåtervinning eller till och med återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Vi arbetar här med att ta fram nya modeller för att återanvända större mängder avfall, utveckla och införa nya återvinningstekniker, samt utveckla konstruktionsprodukter av återvunnet bygg- och rivningsavfall. I förlängningen vill man också lägga grunden för en europeisk policy med för maximal återvinning.

Kontakt: Maria Ahlm

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Byggavfall. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ett hållbart byggande kräver samverkan