Avfallsflöden

För att förstå hur väl avfallshanteringen fungerar behöver man följa avfallsflödet, från uppkomst  till behandling. IVL analyserar såväl hela flödet från olika verksamheter som specifika flöden av olika avfallsslag.

Avfall uppkommer i alla verksamheter och från hushåll. Det tas sedan omhand genom olika typer av behandling såsom återvinning eller förbränning. Under 2014 behandlades 4 547 160 ton hushållsavfall. Det motsvarar 466 kilo per person, varav till exempel textilavfall utgör 8 kilo. Flödet av elavfall växer också snabbt, under 2014 samlade organisationen Elkretsen in 147 500 ton elektronikavfall i Sverige.

Avfallsflödet har stor betydelse när vi vill se hur de olika målen för återvinning efterlevs. IVL följer avfallsflödena från olika verksamheter till slutlig behandling och vi analyserar också flöden av specifika avfallsslag så som till exempel textilavfall, matavfall och elavfall.

Vi studerar också avfallsflöden från städer genom begreppet urban metabolism med olika resursflöden och upplagringstider.


Kontaktperson
Maria Ahlm Tel. 010-788 67 49 E-post: maria.ahlm@ivl.se