Utvärdering av arbetsmiljö

Webbplatser och verktyg för bättre arbetsmiljö

För oss är det viktigt att bidra till en god arbetsmiljö på många arbetsplatser. De verktyg och webbplatser som vi tar fram utvecklas i samråd med respektive bransch och arbetsmarknadens parter. De används av många och är ofta ett viktigt stöd för arbetsmiljöarbetet och vid lösning av arbetsmiljöproblem.

Redan i slutet av 1980-talet utvecklade vi de första verktygen för arbetsmiljöarbetet i småföretag. De checklistor vi utvecklade har löpande uppdaterats och vi har fortsatt att utveckla checklistor för många branscher. De flesta av de drygt 40 branschchecklistor som vi utvecklat har publicerats av Prevent, men vi har också checklistor integrerade i flera av våra egna webbplatser. Bland annat har vi tagit fram SKA-verktyget, som är ett samtalsunderlag för kartläggning av arbetsförhållanden.

Idag arbetar vi med webben som plattform för mycket av vår kommunikation om tips, råd och verktyg för god arbetsmiljö. Bland annat har vi utvecklat webbplatser om arbetsmiljön i några branscher och för några arbetsmiljöområden.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Webbplatser för arbetsmiljöarbete

I listan nedan får du tips om verktyg (webbplatser) för arbetsmiljöarbetet som vi utvecklat:

SKA-VERKTYGET

SKA-verktyget är tänkt att fungera som ett stöd vid samtal för att kartlägga en individs eller en yrkesgrupps arbete, hinder och möjligheter ur ett externt perspektiv. Det är fritt att använda SKA-verktyget, sprid det gärna men uppge källa.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Webbplatser och verktyg för bättre arbetsmiljö. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig