Utvärdering av arbetsmiljö

Utvärdering

Utvärderingar är ovärderliga källor till lärande och viktiga för att se vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Därför är utvärderingar ofta en integrerad del i vår forskning och vi utför också utvärderingar föra våra kunder.

Kraven på de verktyg, webbplatser, råd och stöd för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete som vi utvecklar är höga.  De ska vara enkla att använda och samtidigt effektiva och ge bra resultat. För att vi ska utveckla användbara verktyg behöver vi förstå vilka behov målgruppen har, hur de vill arbeta, vad de tycker om olika verktyg och arbetssätt och vilket resultat de ger när de används av målgruppen. Därför gör vi ständigt utvärderingar för att lära oss mer om vad som fungerar och vad som behöver förbättras. Ofta samverkar vi nära med representanter för målgrupperna för våra projekt och vi testar och diskuterar med dem för att det vi utvecklar ska fungera så bra som möjligt för dem samtidigt som vi kan garantera kvaliteten i arbetet.

Vi har också bistått med utvärderingar i andras projekt. En fördel är att vi som oberoende part kan utvärdera det som andra utvecklat. Vi är särskilt intresserade av att bistå med lärande utvärderingar och processutvärderingar, eftersom det ger goda möjligheter att använda resultatet från utvärderingen som underlag för förbättringar.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Utvärdering. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig