Mäta i arbetsmiljön

Mäta i arbetsmiljön

Mätningar av olika slag är ofta ett viktigt underlag för riskbedömningar. De kan också ge ett bra underlag för att välja åtgärder som ger bäst effekt.

Vi använder olika typer av mätningar för att kartlägga arbetsmiljön. En stor del av mätningarna handlar om luftföroreningar. Med hjälp av olika instrument kan vi mäta ett mycket stort antal ämnen i luften, bland annat har vi direktvisande instrument för att visa nanopartiklar. Vi mäter också för att undersöka:

  • Källor till luftföroreningar och hur föroreningarna sprids
  • Vilka halter anställda exponeras för i sitt arbete
  • Hur halterna varierar över tiden
  • Hur befintliga åtgärder fungerar, till exempel om de klarar av att kapsla in föroreningarna effektivt eller om punktutsug fångar in föroreningarna.

Utöver att mäta luftföroreningar genomför vi också andra mätningar och undersökningar, exempelvis med enkäter för att kartlägga personalens trivsel och upplevelse av arbetsmiljön.

Vill ni mäta er arbetsmiljö? Ta gärna kontakt med oss så kan vi diskutera vilken mätning som ni skulle kunna ha mest nytta av.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Mäta i arbetsmiljön. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig