Kemiska risker och luftkvalitet

Kemiska risker och luftkvalitet

Kemiska risker är ett omfattande och komplext område. Vi arbetar med kemikaliesäkerhet på arbetsplatser, riskbedömningar, mätningar och åtgärder som minskar exponeringen för farliga ämnen.

Kemiska risker är ett omfattande och komplext område. Vi arbetar med kemikaliesäkerhet på arbetsplatser, riskbedömningar, mätningar och åtgärder som minskar exponeringen för farliga ämnen. Vi bistår arbetsplatser med riskbedömningar och stöd i kemikaliearbetet och forskar också om hur detta fungerar, kan utvecklas och förbättras.

Genom vår breda kompetens, kan vi utgöra ett bra stöd i arbetsplatsernas kemikaliearbete. Vi håller oss uppdaterade om lagstiftningen och kan därför ge snabba och handfasta råd om vad som behövs för att följa ett föränderligt regelverk.

Kemikaliesäkerhetsarbete

Vi är intresserade av hur kemikaliesäkerhetsarbetet fungerar på arbetsplatserna. Hur fungerar riskbedömning? Hur arbetar man med utbyte av farliga kemikalier? Vilka metoder är effektiva för småföretags kemikaliesäkerhetsarbete? När vi har svaren på dessa och andra frågor, är det avstampet för att utveckla ett användaranpassat stöd för arbetet med kemikaliesäkerheten. KemiGuiden, som vi har utvecklat, visar hur användare av kemiska produkter kan bygga upp ett kemikaliesäkerhetsarbete som klarar gällande lagar och regler.

Kemiska arbetsmiljörisker

En av våra studier visar att många småföretag tycker att det är svårt att bedöma kemiska arbetsmiljörisker och att de tolkar begreppet riskbedömning på olika sätt. En metod för riskbedömning som har visat sig vara anpassad till småföretagens behov och som har gett ett bra resultat är de branschchecklistor som IVL har utvecklat och som finns på Prevents webbplats.

Många av våra projekt handlar om risker med luftföroreningar. Vi stannar inte vid att beskriva riskerna, utan visar också hur riskerna kan undvikas. Därför har vi flera projekt som handlar om effektiva åtgärder mot olika typer av luftföroreningar och ofta inriktat mot vissa branscher och områden, exempelvis damm på byggarbetsplatser, allergiframkallande isocyanater eller mikroorganismer.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Kemiska risker och luftkvalitet. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig