Företagshälsovård

Företagshälsovård

 

Företagshälsovården är ett viktigt stöd för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Vi forskar om hur företagshälsovården och arbetsplatserna samarbetar och utvecklar metoder och verktyg som stöd för ett effektivare samarbete.

IVL har tillsammans med KTH och Karolinska Institutet ett sexårigt programstöd från forskningsrådet Forte på temat Framtidens företagshälsovård – forskning för kontinuerlig utvärdering, lärande och förbättring. Inom detta och andra forskningsprojekt har vi undersökt vad som gör att företagshälsovården används till ett effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete. Ett tydligt resultat är att arbetsplatsens eget arbetsmiljöarbete har stor betydelse för vad man använder sin företagshälsovård till.

De verktyg och webbsidor som vi utvecklar är ett stöd för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete, men också för företagshälsovården. Exempelvis kan företagshälsovården fritt använda sig av dessa verktyg och webbplatser för utbildning av anslutna företag. Kompetenta kunder vet vilka risker som finns i verksamheten och vet vad företagshälsovården kan bidra med. För företagshälsor är enkel tillgång till kunskap om arbetsmiljörisker och åtgärder i olika branscher mycket värdefullt.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Företagshälsovård. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig