Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete

God arbetsmiljö skapas genom arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete. Vi forskar om hur arbetsmiljöarbetet fungerar och utvecklar verktyg och webbplatser som stöd för ett effektivt arbetsmiljöarbete, anpassat till arbetsplatsernas förutsättningar.

Alla arbetsplatser behöver ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men hur det läggs upp behöver anpassas efter de förutsättningar som gäller. Det innebär att arbetsmiljöarbetet utformas på olika sätt, exempelvis i småföretag med enstaka anställda jämfört med bemanningsföretag där de anställda arbetar på arbetsplatser som en annan arbetsgivare råder över.

Vi forskar om hur arbetsmiljöarbetet fungerar i såväl inom olika typer av företag och branscher, som inom offentlig sektor, i bemanningsföretag och småföretag. När vi arbetar med mer avgränsade arbetsmiljöfrågor, handlar lösningarna ofta om hur det förebyggande arbetet ska kunna integreras i verksamheternas arbetsmiljöarbete. Vi utvecklar också verktyg och webbplatser som uppskattat stöd för arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete.

Vi föreläser om arbetsmiljöarbete och håller också utbildningar om arbetsmiljöarbete, där vi anpassar utbildningen till målgruppen.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Arbetsmiljöarbete. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig