Arbetsmiljö och yttre miljö

Arbetsmiljö och yttre miljö

Hållbarhet innefattar utöver ekologi och ekonomi också den sociala dimensionen och därmed också arbetsmiljö. Det är viktigt att minska både miljöbelastningen och förbättra arbetsmiljön samtidigt. Vi använder den breda miljökompetens som finns på IVL och ett tvärvetenskapligt arbetssätt för att väva samman arbetsmiljö och yttre miljö.

Vårt arbete med arbetsmiljö och yttre miljö karaktäriseras av helhetssyn och en strävan att undvika suboptimeringar. Med en helhetssyn på kemiska risker är det till exempel viktigt att undvika både sådana kemikalier som kan ge allergi och som kan anrikas i människor och djur.

Under de senaste decennierna har många förändringar genomförts för att minska miljöbelastningen, exempelvis har användningen av organiska lösningsmedel som trikloretylen upphört, liksom användningen av freoner, och av klor som blekmedel inom massa- och pappersindustrin. Dessutom har många processer inklusive avfallshanteringen förändrats för att i ökad utsträckning återanvända och återvinna material. Vi är på väg mot en avgiftad och cirkulär ekonomi. Dessa förändringar påverkar naturligtvis också arbetsmiljön, ibland till det bättre, ibland till det sämre. Genom våra projekt visar vi vad man särskilt ska vara uppmärksam på och hur man kan undvika suboptimeringar.

Kontakt: Mona Olsson Öberg

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Arbetsmiljö och yttre miljö. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig