Miljö och hållbar utveckling hos kommuner

Här hittar du information och exempel från vårt arbete för en hållbar utveckling tillsammans med kommuner i Sverige. Genom uppdrag och samarbeten ser vi till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning hos kommuner, myndigheter och företag.

Skräddarsydda lösningar för luftövervakning, analys av hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning och säkerställande av en långsiktig dagvattenhantering är några av alla de uppdrag som vi hjälper kommuner med idag. Många kommuner deltar även som piloter och fallstudier i våra större forskningsprojekt.

Genom att minska den tid som behövs för redovisning frigörs tid och kraft åt att arbeta strategiskt och lägga tyngden på åtgärdsarbetet.

- En minskad arbetsinsats för redovisningen frigör tid och kraft åt att arbeta strategiskt och lägga krutet på åtgärdsarbetet, säger Annamaria Sandgren, IVL och projektledare för utvecklingen av metoden.

"Vårt kunnande och våra analyser bygger på forskningsresultat och vi har experter inom alla typer av hållbarhetsområden som kan ta fram helhetslösningar som fungerar långsiktigt"

IVL Svenska Miljöinstitutet – din samarbetspartner för ett säkert och långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

 • 2019-01-17
  Projekt utvärderar förebyggande av avfall
  Trots att det i flera år har funnits prioriterade mål om att minska mängden avfall så ökar avfallsmängderna inom flera kategorier. Det finns dock exempel på framgångsrikt arbete med att förebygga avfall inom olika verksamheter. IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett projekt som finansieras genom innovationsprogrammet Resource utvärdera lyckade exempel vars erfarenheter kan ligga till grund för ett utökat arbete inom området.
  Läs mer
 • 2018-12-18
  Krönika: Låt staden värma sig själv
  Det arbetas hårt för att ta kliv uppför avfallstrappan men samtidigt eldar vi för kråkorna. Helt i onödan – eller? Kristina Lygnerud, chef för energigruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Reuseheat, undrar i en krönika i tidningen Energi varför vi låter restvärme gå upp i rök.
  Läs mer
 • 2018-09-21
  Digitala miljölösningar på export till Chile
  Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.
  Läs mer
Vi hjälper dig

» ETAPPMÅL 2018: Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. IVL:s Mikael Malmaeus tipsar om hur processen kan se ut.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du veta mer om nya forskningsresultat, projekt och aktuella miljöfrågor - anmäl dig till vårt nyhetsbrev IVL Nyheter. Nyhetsbrevet skickas ut ca 10 ggr per år.

När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Trafik och infrastruktur
Anders Roth
Tel. 010-788 69 16
E-post: anders.roth@ivl.se

Energiplanering
Jenny Gode
Tel. 010-788 65 18
E-post: jenny.gode@ivl.se

Miljö och klimat
Mona Olsson Öberg
Tel: 010-788 69 22
E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se

Luft
Karin Sjöberg
Tel. 010-788 67 95
E-post: karin.sjoberg@ivl.se

Bygga och bo
Anna Jarnehammar
Tel: 010-788 65 76
E-post: anna.jarnehammar@ivl.se

Vatten och avlopp
Christian Baresel
Tel. 010-788 66 06
E-post: christian.baresel@ivl.se

Avfall
Åsa Stenmarck
Tel. 010-788 65 66
E-post: asa.stenmarck@ivl.se

Hållbar konsumtion
Liv Fjellander
Tel. 010-788 66 79
E-post: liv.fjellander@ivl.se

Kemikalier (miljödata)
Katarina Hansson
Tel. 010-788 68 30
E-post: katarina.hansson@ivl.se