Miljö och hållbar utveckling hos kommuner

Här hittar du information och exempel från vårt arbete för en hållbar utveckling tillsammans med kommuner i Sverige. Genom uppdrag och samarbeten ser vi till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning hos kommuner, myndigheter och företag.

Skräddarsydda lösningar för luftövervakning, analys av hur kommunen kan arbeta med klimatanpassning och säkerställande av en långsiktig dagvattenhantering är några av alla de uppdrag som vi hjälper kommuner med idag. Många kommuner deltar även som piloter och fallstudier i våra större forskningsprojekt.

Genom att minska den tid som behövs för redovisning frigörs tid och kraft åt att arbeta strategiskt och lägga tyngden på åtgärdsarbetet.

- En minskad arbetsinsats för redovisningen frigör tid och kraft åt att arbeta strategiskt och lägga krutet på åtgärdsarbetet, säger Annamaria Sandgren, IVL och projektledare för utvecklingen av metoden.

"Vårt kunnande och våra analyser bygger på forskningsresultat och vi har experter inom alla typer av hållbarhetsområden som kan ta fram helhetslösningar som fungerar långsiktigt"

IVL Svenska Miljöinstitutet – din samarbetspartner för ett säkert och långsiktigt miljö- och hållbarhetsarbete.

 • 2018-09-21
  Digitala miljölösningar på export till Chile
  Nu ska Internet-of-Things-projektet LoV-IoT, som mäter och visualiserar realtidshalter av föroreningar i luft och vatten, spridas även internationellt. I dagarna reser deltagare från projektet till Chile för att etablera en testarena och fördjupa det redan pågående samarbetet med chilenska forskare.
  Läs mer
 • 2018-09-04
  Klimatförändringar, kemikalier och grön finansiering på IVL:s Östersjöseminarium
  Hur förändras Östersjön i en varmare värld? Vilka åtgärder behövs för att komma till rätta med farliga kemikalier och plast och hur påverkar den ökande sjöfarten Östersjön? Det är frågor som kommer att diskuteras på IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium den 4 oktober.
  Läs mer
 • 2018-08-29
  Läkemedelsrening i fokus när politiker besökte Hammarby Sjöstadsverk
  Miljöminister Karolina Skog och Stockholm stads miljöborgarråd Katarina Luhr besökte i veckan Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. På den unika forsknings- och demonstrationsanläggningen utvecklar IVL tillsammans med andra företag och forskare tekniker för att rena och återanvända avloppsvatten. Ett särskilt fokus för besöket var läkemedelsrening och den forskning som pågår inom området i dag.
  Läs mer
Vi hjälper dig

» ETAPPMÅL 2018: Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. IVL:s Mikael Malmaeus tipsar om hur processen kan se ut.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vill du veta mer om nya forskningsresultat, projekt och aktuella miljöfrågor - anmäl dig till vårt nyhetsbrev IVL Nyheter. Nyhetsbrevet skickas ut ca 10 ggr per år.

När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Trafik och infrastruktur
Anders Roth
Tel. 010-788 69 16
E-post: anders.roth@ivl.se

Energiplanering
Jenny Gode
Tel. 010-788 65 18
E-post: jenny.gode@ivl.se

Miljö och klimat
Mona Olsson Öberg
Tel: 010-788 69 22
E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se

Luft
Karin Sjöberg
Tel. 010-788 67 95
E-post: karin.sjoberg@ivl.se

Bygga och bo
Anna Jarnehammar
Tel: 010-788 65 76
E-post: anna.jarnehammar@ivl.se

Vatten och avlopp
Christian Baresel
Tel. 010-788 66 06
E-post: christian.baresel@ivl.se

Avfall
Åsa Stenmarck
Tel. 010-788 65 66
E-post: asa.stenmarck@ivl.se

Hållbar konsumtion
Liv Fjellander
Tel. 010-788 66 79
E-post: liv.fjellander@ivl.se

Kemikalier (miljödata)
Katarina Hansson
Tel. 010-788 68 30
E-post: katarina.hansson@ivl.se