Jämförelse av tekniker för klimatsmarta tunga godstransporter

Godstransporter på väg är idag i stort sett helt beroende av fossila drivmedel, så vad kan man göra för att bryta detta? I denna rapport beskrivs alternativ för klimatsmarta lösningar, såsom elektrifierade vägar, bränslecellsdrift, batterier och biodrivmedel. Vi har analyserat drivkrafter och hinder för de olika lösningarna och vad som skulle krävas för att komma vidare. Analysen behandlar såväl tekniska aspekter, såsom aktörers roller, affärsmodeller, socioekonomiska faktorer och ekonomiska potentialer inom ett tidsperspektiv mot 2030-2045.

Sammanfattning

Godstransporter på väg är idag i stort sett helt beroende av fossila drivmedel, så vad kan man göra för att bryta detta? I denna rapport beskrivs alternativ för klimatsmarta lösningar, såsom elektrifierade vägar, bränslecellsdrift, batterier och biodrivmedel. Vi har analyserat drivkrafter och hinder för de olika lösningarna och vad som skulle krävas för att komma vidare. Analysen behandlar såväl tekniska aspekter, såsom aktörers roller, affärsmodeller, socioekonomiska faktorer och ekonomiska potentialer inom ett tidsperspektiv mot 2030-2045.

Det krävs sannolikt olika lösningar beroende på vilken typ av godstransporter det gäller. Om fossilfria godstransporter på väg ska slå igenom i ett 20-årsperspektiv måste många initiativ tas inom den närmaste tiden kring teknik, infrastruktur, produktion och distribution av nya bränslen. Till 2030 är biodrivmedel den enda teknik som kan få genomslag i alla transportapplikationer medan batterifordon skulle kunna få genomslag för lokalt gods, och elvägar kan börja få betydelse för vissa regionala transporter. Till 2045 kan både elvägar och elfordon med varierande kombinationer av batterier och bränsleceller öka, och kanske har vätgas i bränsleceller tagit en del av el-nischerna.

Medarbetare: Henrik Kloo, Mats-Ola Larsson

Nyckelord: Godstransporter, Elvägar, Elektromobilitet, Biobränslen, Bränsleceller

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C384

Författare: Henrik Kloo, Mats-Ola Larsson

Ladda ner publikation