Gröna transportplaner, förtätning och hållbart resande – historik och tillämpning i Göteborg

Gröna transportplaner är ett relativt nytt sätt för städer att samarbeta arbetsgivare och fastighetsägare kring resor och transporter. IVL Svenska Miljöinstitutet har studerat en grön transportplan i Göteborg och jämfört med ett liknande område utan transportplan.

Sammanfattning

Rapporten beskriver arbetet med grön transportplan för Chalmersområdet på Johanneberg i Göteborg och jämför med Lindholmen, där man inte har grön transportplan.

I Johanneberg vill parterna inte öka antalet parkeringsplatser. Fastighetsägare och större arbetsgivare arbetar då med prissättning, uppmuntransåtgärder och fysisk utformning av området, medan staden handhar infrastruktur. På Lindholmen är aktörerna inte lika aktiva.

Grön resplan bidrar till bättre transporter, gynnar aktörerna och stödjer stadens utveckling.

Medarbetare: Mats-Ola Larsson

Nyckelord: Gröna transportplaner, förtätning, stadsplanering, hållbart resande

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C375

Författare: Mats-Ola Larsson

Ladda ner publikation