Efficient use of digital EPD via ILCD+EPD+

Denna rapport fokuserar på hur miljödeklarationer (EPD) kan digitaliseras i maskinläsbart format för att underlätta obruten informationsvärdekedja från produkttillverkaren, till programoperatören som publicerar EPD, köparen av produkten och byggprodukten som en del av alla slags byggnadsverk, och slutligen som en del av en digital modell av samma byggnadsverk - som en digital tvilling. I denna rapport beskrivs möjligheterna att lägga till ytterligare information till EPD som inte nödvändigt finns i den grafiska pdf-versionen av EPD, men i det maskinläsbara formatet som kallas ILCD + EPD +. Det extra pluset "+" indikerar att formatet innehåller ytterligare information för att underlätta dess användning som en digital informationskälla. Rapporten innehåller ett exempel på hur det generiska formatet med tilläggsmöjligheten kan implementeras enligt definitionen i projektet Smart Built Environment (SBE) Lifecykelperspektiv. De föreslagna aspekter som ingår i en SBE-tillägget kallas därför ILCD+EPD+SBE. Den här rapporten finns endast på engelska.

Medarbetare: Sebastian Welling, Martin Erlandsson

Typ: Rapport

År: 2019.0

Rapportnummer: C367

Författare: Martin Erlandsson, Anders Jönsson, Sebastian Welling, Emil Schönberg Oliver Kusche

Ladda ner publikation