Q metadata for EPD

Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att beskriva en byggnads totala miljöpåverkan ”från vaggan till graven” kvantitativt. LCA-beräkningar i tidiga skeden görs med generella data, men ju längre man kommer i byggprocessen vill man istället ha leverantörsspecifika LCA-miljödata. Dessa LCA-baserade miljöprestanda erhålls genom att tillverkare tar fram miljövarudeklarationer (EPD). När EPD:er ska användas i jämförande syfte så saknas det idag dokumentation om vilken kvalitet dessa data har, vilket gör att det blir osäkert om de verkligen har en sådan kvalitet att de kan användas för en direkt jämförelse mellan olika leverantörer. För att möjligöra detta så föreslås i detta dokument ett antal meta-data som beskriver vilken kvalitet (Q) EPD har. Dessa Q metadata utgör ett komplement till den färdiga EPD:n. Den här rapporten finns endast på engelska.

Medarbetare: Martin Erlandsson

Nyckelord: metadata, EPD

Typ: Rapport

År: 2018.0

Rapportnummer: C363

Författare: Martin Erlandsson

Ladda ner publikation