Fullskaleförsök av vatten och partikeltransport i en dag- och bräddvattenanläggning Kungälv/Ytterby

Kapaciteten att hantera vatten och partiklar vid ett kraftigt punktutsläpp (så kallad bräddning) i en dag- och bräddvattenanläggning har testats i ett fullskaleförsök. En tankbil släppte ut 9 kubikmeter rent vatten med mikroplast, 2 g polyamidpartiklar, i en grop överst i anläggningen. Vattenprover samlades in och filtrerades och partiklarna analyserades i mikroskop. Anläggningen fördröjde effektivt det insläppta vattnet och partikelhalterna minskade mycket kraftigt mellan utsläppet och anläggningens olika delar.

Sammanfattning

Vid ett fälttest av en dag- och bräddvattenanläggning släpptes 9 kubikmeter vatten med 2 g polyamidpartiklar in i den översta delen av anläggningen. Insamlade vattenprover filtrerades och mängden polyamidpartiklar analyserades i mikroskop. Anläggningen fördröjde det insläppta vatten med cirka 6 timmar. Partikelhalterna minskade med över 90 procent mellan punktutsläppet och den första provtagningspunkten nedströms. Inga partiklar påträffades vid utloppet från anläggningen under försökets 6 timmar.

Medarbetare: Lisette Graae, Eva-Lena Härnwall, Sara Jutterström, Filip Moldan, Kerstin Magnusson

Nyckelord: dagvatten, avlopp, mikroplaster, vattenföring, fältförsök

Typ: Rapport

År: 2018.0

Rapportnummer: C362

Författare: Filip Moldan, Sara Jutterström, Lisette Graae, Eva-Lena Härnwall, Kerstin Magnusson

Ladda ner publikation