Analys av vatten

Vi är experter på vattenföroreningar och försurningsproblematik. Med kunskap från långa mätserier sedan 1980-talet kan vi analysera effekterna och påverkan från skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på vattensystem, industriella utsläpp till recipientområden och avloppsvatten.

Vi studerar utsläpp och spridning av vattenföroreningar och näring- och försurningsstatus i skogsområden. Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och har erfarenhet av att följa trender av halter i miljön. Exempel på kemiska analyser vi utför i vatten är bestämning av oorganisk baskemi, grundämnesanalyser, låga halter av kvicksilver, PAH, PCB, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial.

Oorganiska analyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

acetat

IC anjoner

mg/l

0.01

0.03

25%

nej

alkalinitet

pH-titrering SS-EN ISO 9963 del 2 utg 1 mod

mmol/l

0.006

0.020

<0.1: 0.01

>0.1: 8%

ja

ammonium

FIA SS EN ISO 11732 mod

Diskret analys ISO 15923-1:2013

mg N/l

0.01

0.03

 

<0,1: 0,06

>0,1: 6%

ja

bromat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

 

mg/l

   

nej

bromid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.01

0.03

10%

nej

fluorid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.01

0.03

20%

nej

formiat

IC anjoner

mg/l

0.02

0.06

25%

nej

fosfat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.003

0.010

10%

nej

fosfat

FIA SS-EN ISO 15681-1:2004, SS-EN ISO 6878:2005

mg P/l

0.001

0.003

<0.01: 0,002

>0.01: 10 %

nej

färg

Spektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C mod

mg Pt/l

3

10

<25: 2

>25: 8%

nej

Kjeldahlkväve

FIA SS-EN 25663 utg 1 mod

mg/l

0.06

0.2

15%

ja

klorid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.020

5%

ja

konduktivitet

konduktivitet ISO 27888 utg 1

mS/m

0.05

0.15 luftade vatten,

1 oluftade vatten

<1: 0.03

>1: 3%

ja

nitrat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg N/l

0.002

0.005

<0.025: 0.002

0.025-1: 5%

>1: 4%

ja

nitrit

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg N/l

0.003

0.010

16%

nej

N tot, kväve

TOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004

µg/l

0.3

1

10%

nej

pH

pH-elektrod SS-EN ISO 10523:2012

pH-enheter

 

 

0.1

ja

sulfat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg S/l

0.003

0.010

<0.025: 0.002

0.025-1: 5%

>1: 4%

ja

TOC/DOC

TOC/TN-instrument, förbränning SS-EN 1484 utg 1

mg/l

0.3

1

<3: 0.3

>3: 10%

ja

 

Grundämnesanalyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Al

ICP-MS

µg/l

1.0

4

20%

nej

Al

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

15%

ja

As

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

15%

ja

Ba

ICP-MS

µg/l

0.03

0.1

10%

nej

Ca

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.006

0.02

15%

ja

Cd

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.002

0.005

15%

ja

Co

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.001

0.005

<0.03: 0.003

>0.03: 10%

ja

Cr

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

10%

ja

Cu

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

<0.1: 0.01

>0.1: 10%

ja

Fe

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

10%

ja

Fe

ICP-MS

µg/l

0.5

1.5

20%

nej

K

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

<0,05: 0,005

>0,05: 10%

ja

Hg

CVAFS

ng/l

0.04

0.1

<0.25: 14%

>0.25: 8%

ja

Metylkvicksilver i vatten

CVAFS

ng/l

0.02

0.06

12%

ja

Li

ICP-MS

µg/l

0.3

1

30%

nej

Mg

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

10%

ja

Mn

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

10%

ja

Mn

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

<0.1: 0.01

>0.1: 10%

ja

Mo

ICP-MS

µg/l

0.01

0,04

20%

nej

Na

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

<0.06: 0.006
>0.06: 10%

ja

Ni

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.015

0.05

<0.15: 0.015

>0.15: 10%

ja

P

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.010

<0.04: 0,004
>0.04: 10%

ja

P

ICP-MS

µg/l

5

15

20%

nej

Pb

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.02

0.06

10%

ja

S

ICP-MS

µg/l

600

2000

40%

nej

Si

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

<0.025:0.004
0.025-0.5: 15%
>0.5: 10%

ja

Si

ICP-MS

µg/l

60

200

15%

nej

Sr

ICP-MS

µg/l

0.006

0.02

15%

nej

V

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.003

0.01

10%

ja

Zn

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.3

1.0

<10: 1.5

>10: 15%

ja


Organiska analyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

20%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

20%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

20%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

20%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

20%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.40

40%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

20%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2

50%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

20%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja


Läkemedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Amlodipine

HPLC-MS/MS

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

 

 Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS

Nej

Sertraline

HPLC-MS/MS

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

Nej

Antibiotika

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Benzylpenicillin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

14

-

Nej

Fusidic acid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

9

-

Nej

Rifampicin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

20

-

Nej

Sulfamethoxazole

HPLC-MS/MS

ng/l

 

17

-

Nej

Ciprofloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

20

-

Nej

Claritromycin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

8

-

Nej

Clindamycin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Doxycycline

HPLC-MS/MS

ng/l

 

66

-

Nej

Linezolid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

16

-

Nej

Moxifloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

48

-

Nej

Norfloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

50

-

Nej

Tetracycline

HPLC-MS/MS

ng/l

 

60

-

Nej

Trimetoprim

HPLC-MS/MS

ng/l

 

4

-

Nej

Bekämpningsmedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Azoxystrobin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

8.0

-

Nej

Bitertanol

HPLC-MS/MS

ng/l

 

2.0

-

Nej

Carbendazim

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Cypermethrin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

30

-

Nej

Diazinon

HPLC-MS/MS

ng/l

 

4.0

-

Nej

2.4-Dichlorophenoxyacetic acid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fenpropimorf

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fluazinam

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fluconazol

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fludioxonil

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fluroxipyr

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Imidacloprid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Isoproturon

HPLC-MS/MS

ng/l

 

3.0

-

Nej

Ketoconazole

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Malathion

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

MCPA

HPLC-MS/MS

ng/l

 

2.0

-

Nej

Mecoprop

HPLC-MS/MS

ng/l

 

33

-

Nej

Phenmedipham

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Prochloraz

HPLC-MS/MS

ng/l

 

1.0

-

Nej

Propamocarb

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Propiconazole

HPLC-MS/MS

ng/l

 

3.0

-

Nej

Terbutylazine

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Hormoner

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

β-Estradiol

GC-MS

ng/L

0.2

0.6

-

Nej

Ethynylestradiol

GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

Perfluorerade föreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Perfluorobutansulfonat (PFBS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat (PFHxS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat (PFDS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid (PFOSA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

6:2 FTS

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoropentansyra (PFPeA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra (PFHxA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra (PFHpA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra (PFOA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra (PFNA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra (PFDA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra (PFUnDA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Fenoler

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

 

4-t-oktylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

4-iso-nonylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

40%

Nej

 

2,4,6-tribromfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Pentaklorfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Triklosan

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

BPA

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

DBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

BBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%

Nej

DEHP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

DOP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%

Nej

DINP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

80

 

Nej

DIDP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

80

 

Nej

Organiska fosfatestrar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TBP = tributylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

30%.

Nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

25

30%.

Nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

3

30%.

Nej

DPhBP = butyldifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

30%.

Nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

15

30%.

Nej

TPhP = trifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

5

30%.

Nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

TCP = trikresylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

Kontaktperson
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se