Analys av vatten

Vi är experter på vattenföroreningar och försurningsproblematik. Med kunskap från långa mätserier sedan 1980-talet kan vi analysera effekterna och påverkan från skogsskötsel, luftföroreningars påverkan på vattensystem, industriella utsläpp till recipientområden och avloppsvatten.

Vi studerar utsläpp och spridning av vattenföroreningar och näring- och försurningsstatus i skogsområden. Vi är specialiserade på att analysera mycket låga halter av bland annat PAH, PCB, PFAS och kvicksilver och har erfarenhet av att följa trender av halter i miljön. Exempel på kemiska analyser vi utför i vatten är bestämning av oorganisk baskemi, grundämnesanalyser, låga halter av kvicksilver, PAH, PCB, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial.

Oorganiska analyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

acetat

IC anjoner

mg/l

0.01

0.03

25%

nej

alkalinitet

pH-titrering SS-EN ISO 9963 del 2 utg 1 mod

mmol/l

0.005

0.015

<0.1: 0.01

>0.1: 8%

ja

ammonium

FIA SS EN ISO 11732 mod

Diskret analys ISO 15923-1:2013

mg N/l

0.01

0.03


<0,1: 0,06

>0,1: 6%

ja

bromat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

 

mg/l
nej

bromid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.02

10%

nej

fluorid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.02

20%

nej

formiat

IC anjoner

mg/l

0.02

0.06

25%

nej

fosfat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.003

0.010

10%

nej

färg

Spektrofotometer SS-EN ISO 7887 utg 2 del C mod

mg Pt/l

3

10

<25: 2

>25: 8%

nej

Kjeldahlkväve

EPA Method 351.2

mg/l

0.06

0.2

15%

ja

klorid

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg/l

0.006

0.020

5%

ja

konduktivitet

konduktivitet ISO 27888 utg 1

mS/m

0.05

0.15 luftade vatten,

1 oluftade vatten

<1: 0.03

>1: 3%

ja

nitrat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg N/l

0.002

0.005

<0.025: 0.002

0.025-1: 5%

>1: 4%

ja

nitrit

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg N/l

0.003

0.010

16%

nej

N tot, kväve

TOC/TN-instrument SS-EN 12260:2004

µg/l

0.3

1

10%

nej

pH

pH-elektrod SS-EN ISO 10523:2012

pH-enheter0.1

ja

sulfat

IC anjoner SS-EN ISO 10304-1 utg 2

mg S/l

0.003

0.010

<0.025: 0.002

0.025-1: 5%

>1: 4%

ja

TOC/DOC

TOC/TN-instrument, förbränning SS-EN 1484 utg 1

mg/l

0.3

1

<3: 0.3

>3: 10%

ja


Grundämnesanalyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Al

ICP-MS

µg/l

1.0

4

20%

nej

Al

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

15%

ja

As

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

15%

ja

Ba

ICP-MS

µg/l

0.03

0.1

10%

nej

Ca

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.006

0.02

15%

ja

Cd

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.002

0.005

15%

ja

Co

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.002

0.007

<0.03: 0.003

>0.03: 10%

ja

Cr

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.02

0.07

10%

ja

Cu

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.05

0.15

<0.1: 0.01

>0.1: 10%

ja

Fe

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

10%

ja

Fe

ICP-MS

µg/l

0.5

1.5

20%

nej

K

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.005

0.015

<0,05: 0,005

>0,05: 10%

ja

Hg

CVAFS

ng/l

0.04

0.1

<0.25: 14%

>0.25: 8%

ja

Metylkvicksilver i vatten

CVAFS

ng/l

0.02

0.06

12%

ja

Li

ICP-MS

µg/l

0.3

1

30%

nej

Mg

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

10%

ja

Mn

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.001

0.005

10%

ja

Mn

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

<0.1: 0.01

>0.1: 10%

ja

Mo

ICP-MS

µg/l

0.05

0.15

20%

nej

Na

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.007

0.02

<0.06: 0.006
>0.06: 10%

ja

Ni

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.03

0.10

<0.15: 0.015

>0.15: 10%

ja

P

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.005

0.015

<0.04: 0,004
>0.04: 10%

ja

Pb

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.01

0.03

10%

ja

S

ICP-MS

µg/l

600

2000

40%

nej

Se

ICP-MS

µg/l

0.05

0.15


nej

Si

ICP-OES SS-EN 11885-2009

mg/l

0.003

0.01

<0.025:0.004
0.025-0.5: 15%
>0.5: 10%

ja

Si

ICP-MS

µg/l

60

200

15%

nej

Sr

ICP-MS

µg/l

0.01

0.04

15%

nej

V

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.003

0.01

10%

ja

Zn

metaller, ICP-MS SS-EN 15841:2009, SS-EN ISO 17294-1 och -2:2006

µg/l

0.3

1.0

<10: 1.5

>10: 15%

ja


Organiska analyser

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

20%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

20%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

20%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

20%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

20%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.40

40%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

20%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2

50%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

20%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

30%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja


Läkemedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Amlodipine

HPLC-MS/MS

Nej

Atenolol

HPLC-MS/MS

Nej

Bisoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Caffeine

HPLC-MS/MS

Nej

Carbamazepine

HPLC-MS/MS

 

 Nej

Citalopram

HPLC-MS/MS

Nej

Diclofenac

HPLC-MS/MS

Nej

Fluoxetine

HPLC-MS/MS

Nej

Furosemide

HPLC-MS/MS

Nej

Hydrochlorothiazide

HPLC-MS/MS

Nej

Ibuprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Ketoprofen

HPLC-MS/MS

Nej

Metoprolol

HPLC-MS/MS

Nej

Naproxen

HPLC-MS/MS

Nej

Oxazepam

HPLC-MS/MS

Nej

Paracetamol

HPLC-MS/MS

Nej

Propranolol

HPLC-MS/MS

Nej

Ramipril

HPLC-MS/MS

Nej

Ranitidine

HPLC-MS/MS

Nej

Risperidone

HPLC-MS/MS

Nej

Sertraline

HPLC-MS/MS

Nej

Simvastatin

HPLC-MS/MS

Nej

Terbutaline

HPLC-MS/MS

Nej

Warfarin

HPLC-MS/MS

Nej

Antibiotika

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Benzylpenicillin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

14

-

Nej

Fusidic acid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

9

-

Nej

Rifampicin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

20

-

Nej

Sulfamethoxazole

HPLC-MS/MS

ng/l

 

17

-

Nej

Ciprofloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

20

-

Nej

Claritromycin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

8

-

Nej

Clindamycin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Doxycycline

HPLC-MS/MS

ng/l

 

66

-

Nej

Linezolid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

16

-

Nej

Moxifloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

48

-

Nej

Norfloxacin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

50

-

Nej

Tetracycline

HPLC-MS/MS

ng/l

 

60

-

Nej

Trimetoprim

HPLC-MS/MS

ng/l

 

4

-

Nej

Bekämpningsmedel

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Azoxystrobin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

8.0

-

Nej

Bitertanol

HPLC-MS/MS

ng/l

 

2.0

-

Nej

Carbendazim

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Cypermethrin

HPLC-MS/MS

ng/l

 

30

-

Nej

Diazinon

HPLC-MS/MS

ng/l

 

4.0

-

Nej

2.4-Dichlorophenoxyacetic acid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fenpropimorf

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fluazinam

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fluconazol

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fludioxonil

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Fluroxipyr

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Imidacloprid

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Isoproturon

HPLC-MS/MS

ng/l

 

3.0

-

Nej

Ketoconazole

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Malathion

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

MCPA

HPLC-MS/MS

ng/l

 

2.0

-

Nej

Mecoprop

HPLC-MS/MS

ng/l

 

33

-

Nej

Phenmedipham

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Prochloraz

HPLC-MS/MS

ng/l

 

1.0

-

Nej

Propamocarb

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Propiconazole

HPLC-MS/MS

ng/l

 

3.0

-

Nej

Terbutylazine

HPLC-MS/MS

ng/l

 

10

-

Nej

Hormoner

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

β-Estradiol

GC-MS

ng/L

0.2

0.6

-

Nej

Ethynylestradiol

GC-MS

ng/L

0.1

0.4

-

Nej

Perfluorerade föreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Perfluorobutansulfonat (PFBS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat (PFHxS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat (PFDS)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid (PFOSA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

6:2 FTS

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoropentansyra (PFPeA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra (PFHxA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra (PFHpA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra (PFOA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra (PFNA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra (PFDA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra (PFUnDA)

 

ng/l

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Fenoler

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

 

4-t-oktylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

4-iso-nonylfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

40%

Nej

 

2,4,6-tribromfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Pentaklorfenol

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Triklosan

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

BPA

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

1

30%

Nej

 

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

DBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

BBP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%

Nej

DEHP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

30

30%

Nej

DOP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%

Nej

DINP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

80

 

Nej

DIDP

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

80

 

Nej

Organiska fosfatestrar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TBP = tributylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

30%.

Nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

25

30%.

Nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

3

30%.

Nej

DPhBP = butyldifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

20

30%.

Nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

15

30%.

Nej

TPhP = trifenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

5

30%.

Nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

2

30%.

Nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

TCP = trikresylfosfat

GC-MS/MS QQQ

ng/l

 

10

30%.

Nej

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Kontaktperson
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se