Mikroplast

Marint mikroskräp, eller så kallat mikroplast, utgörs framförallt av små partiklar. Men det kan också vara textilfibrer, gummipartiklar, asfalt eller partiklar från förbränning och annat avfall. Partiklarna går inte att se med blotta ögat, men kan vara skadliga för djurlivet eftersom de kan föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen in i vävnader hos vattenlevande djur. Därmed finns det även risker för människan.

IVL erbjuder mikroplastanalyser i vatten, sediment och biota. Vi har även egenutvecklad utrustning för densitetsseparation av mikroplast i sediment och utprovade metoder för extraktion av mikroplaster i djur. Vi använder optiska metoder för att räkna och klassificera mikroplaster och om det finns behov av kemiska bestämning eller texturbeskrivning har vi tillgång till FTIR och SEM-instrument.

Kontaktperson
Mikael Olshammar Gruppchef Tel. 010-788 65 08 E-post: mikael.olshammar@ivl.se