Analys av mikroplast och mikroskräp

Mikroplast ingår i kategorin mikroskräp, som utgörs av små partiklar under 5 mm av olika material producerade eller modifierade av människan. Det kan utöver plast vara textilfibrer, gummipartiklar, asfalt eller förbränningspartiklar och annat avfall. Partiklarna går sällan att se med blotta ögat, men kan vara skadliga för djurlivet eftersom de både kan innehålla och föra med sig tungmetaller och andra skadliga ämnen till vattenlevande djur. Det saknas idag heltäckande kunskap kring vilka risker mikroskräp utgör i miljön, och det är därför en viktig fråga att fortsätta studera och utreda.

IVL erbjuder mikroskräpanalyser i olika typer av vatten, sediment och biota. Vi har egenutvecklad optimerad utrustning för densitetsseparation av mikroskräp från olika typer av sediment. Vi har även metoder för extraktion av mikroskräp från djur som är utvecklade i europeiska samarbeten för optimering av just mikroskräpanalyser. Vi använder optiska metoder för att kvantifiera och klassificera mikroskräpet och om det finns behov av vidare identifikation i form av polymer- och/eller texturbestämning använder vi FTIR- och/eller SEM-analyser.

Vi har stor erfarenhet av att utveckla och anpassa analysmetoder för olika matriser. Vänligen kontakta oss för mer information.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Kontaktperson
Kerstin Magnusson Tel. 010-788 69 07 E-post: kerstin.magnusson@ivl.se
Anna-Sara Krång Tel. 010-788 69 12 E-post: anna-sara.krang@ivl.se
Maria Granberg Tel. 010-788 65 81 E-post: maria.granberg@ivl.se