Analys av luft

Vi har en omfattande mätverksamhet på luftområdet som är unik i sitt slag. Vår långa erfarenhet av både gasformiga luftföroreningar och partiklar som PM10 och PM2.5, gör att vi kan erbjuda enkla och robusta mätmetoder för kostnadseffektiv luftkvalitetsövervakning, bland annat diffusionsprovtagare.

Vanligt förekommande är bestämning av kvävedioxid, ozon, VOC och PAH i luft. Vi kan också bestämma metaller på partiklar och analysera kvicksilver i luft, både totalt och partikulärt. Vi utvecklar nya analysmetoder för de sällsynta jordartmetallerna (REE) till exempel katalysatormetallerna, från vår PM10 provtagning.

FÄLTMÄTNINGAR AV GASER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

O3

O3-instrument, UV SS-EN 14625 mod

µg/m3

2

6

8%

ja

kväveoxid, NO

NOx-instrument kemiluminiscens

ppb

1

3

10%

ja

kvävedioxid, NO2

NOx-instrument kemiluminiscens SS-EN 14211:2012 mod

ppb

1

3

10%

ja

kvävoxider, NOx

NOx-instrument kemiluminiscens SS-EN 14211:2012 mod

ppb

1

3

10%

ja

 

PROVTAGNING+ANALYS AV GASER, AEROSOLER OCH PARTIKLAR‌

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

ammoniak (gas)+ ammonium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg N/m3

0.01


<0.1: 0.02

0.1-1: 15%

>1: 13%

ja

kalcium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.04


<0.04: 0.004 >0.04: 10%

ja

kalium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.03


<0.05: 0.005 

>0,05: 10%

ja

klorid (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.02


<0.1: 0.02

0.1-1: 15%

>1: 13%

ja

magnesium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.01


10%

ja

natrium (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg/m3

0.02


<0.06: 0.006
>0.06: 10%

ja

salpetersyra, HNO3 (g) + nitrat, NO3 (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg N/m3

0.01


<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%

ja

sulfat, SO4 (aerosoler och partiklar)

filterpack

µg S/m3

0.01


<0.1: 0.02 0.1-1: 15% >1: 13%

ja

svaveldioxid, SO2 (g)

filterpack

µg S/m3

0.01


<0.1: 0.04 0.1-1: 15% >1: 13%

ja

svaveldioxid, SO2

Urbanautomat + IC

µg/m3

0.4


<10: 15% >10: 7%

nej

kvävedioxid, NO2

Urbanautomat + spektrometri

µg/m3

0.3


14%

ja

sot

Urbanautomat + reflektans SS-ISO 9835 mod

µg/m3

1.5


13%

ja

PM1/PM2.5

PM "Dolly"

µg/m3

0.5


20%

ja

PM10

PM "Dolly"

µg/m3

1


11%

ja

PM2.5

PM2.5 "Leckel" SS-EN 14907:2005

µg/m3

1


<25: 2 µg/m3

100: 4 µg/m3

ja

V

SS-EN 14902:2005

ng/prov

1.5

4

20%

ja

Cr

SS-EN 14902:2005

ng/prov

6

20

25%

ja

Mn

SS-EN 14902:2005

ng/prov

1.5

4

20%

ja

Co

SS-EN 14902:2005

ng/prov

0.4

1.5

20%

ja

Ni

SS-EN 14902:2005

ng/prov

25

75

20%

ja

Cu

SS-EN 14902:2005

ng/prov

15

45

20%

ja

Zn

SS-EN 14902:2005

ng/prov

80

300

25%

ja

As

SS-EN 14902:2005

ng/prov

1.5

5

25%

ja

Cd

SS-EN 14902:2005

ng/prov

0.2

0.7

20%

ja

Pb

SS-EN 14902:2005

ng/prov

7

25

20%

ja

Hg (g)

diffusiv TGM

ng/m3
nej

Hg (g), TPM , total gaseous mercury


ng/m3
nej

Hg på partiklar, TPM, total particulate mercury


ng/m3
nej

kvävedioxid, NO2

diffusionsprovtagare + fotometri

µg/m3

0.1 (månad)


10%

ja

kväveoxider, NOx

diffusionsprovtagare + fotometri

µg/m3 (NO2-ekv)

0.8

(månad)


indikativ

nej

svaveldioxid, SO2

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.1 (månad)


12%

ja

ozon, O3

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

1.5 (månad)


10%

nej

ammoniak, NH3

diffusionsprovtagare + fotometri

µg/m3

0.5 (månad)


20%

nej

ättiksyra

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

2.0 (månad)


indikativ

nej

myrsyra

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

1.5 (månad)


indikativ

nej

salpetersyra, HNO3

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.03 (månad)


25%

nej

klorväte, HCl

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.2 (månad)


indikativ

nej

fluorväte, HF

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

0.1 (månad)


indikativ

nej

klor, Cl2

diffusionsprovtagare + IC

µg/m3

1.0 (månad)


indikativ

nej

stoft ("passiva partiklar")

diffusionsprovtagare + vägning

µg/m3
nej

formaldehyd

diffusionsprovtagare, HPLC

µg/m3
nej

acetaldehyd

diffusionsprovtagare, HPLC

µg/m3
nej

etan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.2

0.2

15

nej

eten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.2

0.2

30

nej

propan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

15

nej

propen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

iso-butan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

n-butan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

etyn

provtas i gasfas, GC

µg/m3

1

1

30

nej

t-2-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

35

nej

1-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

vinylklorid

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

iso-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

35

nej

c-2-buten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

iso-pentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

n-pentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

1,3-butadien

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

propyn

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

t-2-penten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

40

nej

1-penten

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

15

nej

2-metylpentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

30

nej

3-metylpentan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

30

nej

isopren

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

40

nej

n-hexan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

bensen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.10

0.18

20

nej

cyklohexan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

isooktan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

35

nej

n-heptan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

toluen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.10

0.20

20

nej

n-oktan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

25

nej

etylbensen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.08

0.09

30

nej

m+p-xylen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.29

0.36

30

nej

o-xylen

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.08

0.12

30

nej

n-nonan

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.1

0.1

20

nej

1,3,5-TMB

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.25

0.25

30

nej

1,2,4-TMB

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.25

0.25

30

nej

1,2,3-TMB

provtas i gasfas, GC

µg/m3

0.25

0.25

30

nej


ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

bensaldehyd

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

nej

bensen

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

SS-EN 14662-4:2005 mod

µg/m3

0.10

0.18

20%


ja

bensen

GC-MS

SS-EN ISO 16017-1:2000
SS-EN ISO 16017-2:2003

SS-EN 14662-4:2005 mod

SS-EN 14662-1:2005

ng/prov

0.2-4.0


20-40%

ja

etylbensen

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

0.08

0.09

30%

ja

etylbensen

GC-MS

SS-EN ISO 16017-1:2000
SS-EN ISO 16017-2:2003

ng/prov

0.2-0.6


25%

ja

nonan

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

0.12

0.12


nej

oktan

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

0.11

0.13


nej

toluen

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

0.10

0.20

20%

ja

toluen

GC-MS

SS-EN ISO 16017-1:2000
SS-EN ISO 16017-2:2003

ng/prov

0.2-1.5


20%

ja

m, p-xylen

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

0.29

0.36

30%

ja

m, p-xylen

GC-MS

SS-EN ISO 16017-1:2000
SS-EN ISO 16017-2:2003

ng/prov

0.2-1.9


25%

ja

o-xylen

GC-FID

SS-EN ISO 16017-2:2003

µg/m3

0.08

0.12

30%

ja

o-xylen

GC-MS

SS-EN ISO 16017-1:2000
SS-EN ISO 16017-2:2003

ng/prov

0.5-1.2


25%

ja

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

30%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

40%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

30%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

50%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.1

0.40

20%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

30%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0,6

2

30%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

30%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

20%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja


VÄGNING AV FILTER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PM1/PM2.5

vägning "Dolly"

µg

10

25

20

ja

PM10

vägning Dolly EN 12341 1997

µg

20

50

20

ja

stoft på kvartsplanfilter

vägning SS-EN 13284-1 del 1

mg

0.2

0.5

0.4

nej

stoft på kvartshylsor

vägning SS-EN 13284-1 del 1

mg

2

6

beräknas för varje prov

nej

 

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.

Kontaktperson
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se