Biota

Vi studerar utsläpp och spridning av vattenföroreningar och hur föroreningar tas upp och påverkar exempelvis fisk och musslor. De vanligaste kemiska analyserna vi utför är bestämning av grundämnesanalys inklusive kvicksilver, PAH, PCB, PFAS, läkemedelsrester, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, och mjukgörare i plastmaterial.

Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från att lägga upp provtagningsplaner, genomföra provtagning, provfiske, och analysera samt riskutvärderingar och rådgivning för åtgärdsplaner.

OORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

kvicksilver, totalt i fasta material

CVAFS

ng/g

0.03

0.1

9%

ja

metylkvicksilver i fasta material

CVAFS

ng/g

0.02

0.06

13%

nej

metylkvicksilver

CVAFS

ng/g

0.02

0.06


nej

Al

ICP-MS

ng/prov

10

30

50%

ja

As

ICP-MS

ng/prov

0,005

0,015

30%

ja

Pb

ICP-MS

ng/prov

0,006

0,02

20%

ja

Cd

ICP-MS

ng/prov

0,001

0,003

15%

ja

Co

ICP-MS

ng/prov

0,003

0,006

20%

ja

Cu

ICP-MS

ng/prov

0,03

0,01

20%

ja

Cr

ICP-MS

ng/prov

0,3

0,1

35%

ja

Fe

ICP-MS

ng/prov

2,0

6,0

40%

ja

Hg

ICP-MS

ng/prov

0,003

0,01

30%

ja

Mn

ICP-MS

ng/prov

0,04

0,12

15%

ja

Mo

ICP-MS

ng/prov

0,007

0,025

50%

ja

Ni

ICP-MS

ng/prov

0,5

0,17

20%

ja

V

ICP-MS

ng/prov

0,009

0,03

20%

ja

Zn

ICP-MS

ng/prov

0,4

1,2

15%

ja

Sb

ICP-MS

ng/prov
nej

ORGANISKA ANALYSER

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

PCB 28

PCB på GC-EC

ng/prov

0.15

0.40

40%

ja

PCB 52

PCB på GC-EC

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

PCB 101

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.40

30%

ja

PCB 118

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 138

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

PCB 153

PCB på GC-EC

ng/prov

0.10

0.30

30%

ja

PCB 180

PCB på GC-EC

ng/prov

0.05

0.30

30%

ja

Antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.04

0.15

100%

ja

Benso(a)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.60

40%

ja

Benso(a)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.50

30%

ja

Benso(b)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.70

30%

ja

Benso(ghi)-perylen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.3

1.0

40%

ja

Benso(k)-flouranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.05

0.40

20%

ja

Krysen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.15

0.55

30%

ja

Dibenso(a,h)-antracen

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.20

0.50

30%

ja

Fenantren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0,6

2

50%

ja

Fluoranten

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.40

1.2

40%

ja

Indeno(cd)-pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.6

2.0

40%

ja

Pyren

PAH, HPLC-fluorescens

ng/prov

0.5

1.3

30%

ja


Hormoner

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Estrone

fiskgalla, GC-MS

ng/g våtvikt

1

3

-

Nej

β-Estradiol

fiskgalla ,GC-MS

ng/g våtvikt

1

3

-

Nej

Ethynylestradiol

fiskgalla, GC-MS

ng/g våtvikt

1

3

-

Nej

Perfluorerade föreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Perfluorobutansulfonat (PFBS)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat (PFHxS)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat (PFDS)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid (PFOSA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

6:2 FTS

 

ng/g vv

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluoropentansyra (PFPeA)

 

ng/g vv

0.5

1.5

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra (PFHxA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra (PFHpA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra (PFOA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra (PFNA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra (PFDA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra (PFUnDA)

 

ng/g vv

0.2

0.6

ca ±20%

nej

Organiska tennföreningar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

 

Monobutyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Dibutyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Tributyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Monofenyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Difenyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Trifenyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Monooktyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Dioktyltenn

 

ng/g WW

<0.5

<1.5

30%.

nej

 

Ftalater

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

DIBP

 

ng/g WW

 

4

30%.

nej

DBP

 

ng/g WW

 

4

30%.

nej

BBP

 

ng/g WW

 

6

30%.

nej

DEHP

 

ng/g WW

 

6

30%.

nej

DINP

 

ng/g WW

 

44

30%.

nej

DIDP

 

ng/g WW

 

77

30%.

nej

DOP

 

ng/g WW

 

1

30%.

nej

Organiska fosfatestrar

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

TIBP = tris(iso-butyl)fosfat

 

ng/g WW

 

0.2

30%.

nej

TBP = tributylfosfat

 

ng/g WW

 

0.2

30%.

nej

TCEP = tris(2-kloretyl)fosfat

 

ng/g WW

 

2

30%.

nej

TCPP = tris(2-klor-iso-propyl)fosfat

 

ng/g WW

 

2

30%.

nej

DBPhP = di-butylfenylfosfat

 

ng/g WW

 

0.3

30%.

nej

DPhBP = butyldifenylfosfat

 

ng/g WW

 

1

30%.

nej

TDCPP = tris(1,3-diklor-iso-propyl)fosfat

 

ng/g WW

 

2

30%.

nej

TBEP = tris(2-butoxyetyl)fosfat

 

ng/g WW

 

1

30%.

nej

TPhP = trifenylfosfat

 

ng/g WW

 

0.4

30%.

nej

EHDPP = 2-etylhexyl-di-fenylfosfat

 

ng/g WW

 

0.2

30%.

nej

TEHP = tris(2-etylhexyl)fosfat

 

ng/g WW

 

0.1

30%.

nej

ToCP = tris(o-kresol)fosfat

 

ng/g WW

 

1

30%.

nej

TCP = trikresylfosfat

 

ng/g WW

 

1

30%.

nej

Fenoler

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

 

4-t-oktylfenol

 

ng/g vv

 

0.1

30%.

nej

 

4-iso-nonylfenol

 

ng/g vv

 

4

30%.

nej

 

BPA

 

ng/g vv

 

1

30%.

nej

 

2,4-dibromfenol

 

ng/g vv

 

1

30%.

nej

 

2,4,6-Tribromfenol

 

ng/g vv

 

0.4

30%.

nej

 

Tetrabrombisfenol A

 

ng/g vv

 

6

40%.

nej

 

Pentaklorfenol

 

ng/g vv

 

0.3

30%.

nej

 

Triklosan

 

ng/g vv

 

0.3

30%.

nej

 

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.