Biologiska tester

Att använda sig av biologiska testmetoder är det enda sättet att få ett svar på den samlade giftverkan i ett prov. Vi kan erbjuda både skräddarsydda testprogram och standardtester för vatten- och markmiljö.

Biologiska och ekotoxikologiska tester används till exempel vid tillståndsprövningar. Dessa tester kan ge svar på om det finns en påverkan eller risk för negativa effekter till följd av kemiska ämnen i mark, sediment eller i utsläpp till vattenrecipienter. Testerna tar även hänsyn till exponering för de komplexa blandningar av olika kemiska ämnen som förekommer i miljön, så kallade kombinationseffekter. De ger också ett mått på föroreningars biotillgänglighet.

Biologiska tester används även vid rötningsförsök. BMP-tester används för att ta reda på metanpotentialen av olika organiskt material medan kontinuerliga rötningsförsök mera efterliknar verkliga produktionsförhållanden i tekniska anläggningar.

Vi erbjuder tester inom följande områden:

  • Vattenmiljöer och förorenade sediment
  • Förorenad mark
  • Hormonstörande ämnen (östrogena och androgena effekter)
  • Satsvisa och kontinuerliga rötningsförsök

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.