Miljö

Analyser av miljöprover omfattar kemiska, fysikaliska och biologiska analyser från de matriser som är naturligt förekommande i vår miljö – som luft, vatten, mark, sediment och biota.

Vi analyserar både äldre, kända miljöföroreningar och nya kemikalier, som läkemedelsrester. Analyser och tester skräddarsys inom varje uppdrag, efter kundernas behov. Många av våra mät- och analysmetoder är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2005. För ackrediteringens omfattning se Swedacs hemsida. För övriga metoder arbetar vi utifrån motsvarande kvalitetsrutiner.

Kontaktperson
Heléne Ejhed Tel. 010-788 65 46 E-post: helene.ejhed@ivl.se
Ulla Hageström Tel. 010-788 67 73 E-post: ulla.hagestrom@ivl.se