Analys av produkter och material

Vi analyserar emissioner från produkter och extraktioner av kemiska komponenter i produkter. Analyserna görs främst i samband med våra forskningsprojekt om exponering i innemiljön.

I vår emissionskammare analyserar vi emissioner från produkter till luft, bland annat av lättflyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (Volatile Organic Compound), som har hälso- och miljöeffekter.

Vi analyserar ämnen och nedbrytningsprodukter i många olika provtyper: luft, damm, avloppsvatten, vatten, mark och sediment, biota, livsmedel och humanprover. Både äldre, kända miljögifter och nya ersättningskemikalier i produkter, som mjukgörare i plastmattor, analyseras.

Vi utvecklar ständigt nya analysmetoder för att möta utvecklingen i samhället, bland annat med hjälp av så kallade non-target-analyser, vilket innebär att man inte på förhand har valt ut vilka ämnen som ska bestämmas. Analyser och tester skräddarsys inom varje uppdrag och forskningsprojekt.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.