Analys av produkter och material

Vi analyserar emissioner från produkter och extraktioner av kemiska komponenter i produkter. Analyserna görs främst i samband med våra forskningsprojekt om exponering i innemiljön.

I vår emissionskammare analyserar vi emissioner från produkter till luft, bland annat av lättflyktiga organiska ämnen, så kallade VOC (Volatile Organic Compound), som har hälso- och miljöeffekter.

Vi analyserar ämnen och nedbrytningsprodukter i många olika provtyper: luft, damm, avloppsvatten, vatten, mark och sediment, biota, livsmedel och humanprover. Både äldre, kända miljögifter och nya ersättningskemikalier i produkter, som mjukgörare i plastmattor, analyseras.

Vi utvecklar ständigt nya analysmetoder för att möta utvecklingen i samhället, bland annat med hjälp av så kallade non-target-analyser, vilket innebär att man inte på förhand har valt ut vilka ämnen som ska bestämmas. Analyser och tester skräddarsys inom varje uppdrag och forskningsprojekt.

INOMHUS-VOC Emissionskammare

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Bensen

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

Dekan

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

a-Pinen

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

Toluen

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

m-Xylen

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

3-Caren

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

Limonen

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

Hexanal

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

n-Butanol

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

2-Etylhexanol

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

1-Okten-3-ol

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

1,3,5-Trimetylbensen

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

Benzylalkohol

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

TXIB (2,2,4-TRIMETHYL-1,3-PENTANEDIOL DIISOBUTYRATE )

InneVOC, GCMS

µg/m3

3 ng/prov

 

 

nej

BRANDSKUM

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Perfluorerade föreningar

 

 

 

 

 

 

Perfluorobutansulfonat (PFBS)

 

ug/kg

50

150

ca ±20%

nej

Perfluorohexansulfonat (PFHxS)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

Perfluoroktansulfonat (PFOS)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

Perfluorodekansulfonat (PFDS)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

Perfluorooktansulfonamid (PFOSA)

 

ug/kg

10

30

ca ±20%

nej

6:2 FTS

 

ug/kg

100

300

ca ±20%

nej

Perfluoropentansyra (PFPeA)

 

ug/kg

40

120

ca ±20%

nej

Perfluorohexansyra (PFHxA)

 

ug/kg

40

120

ca ±20%

nej

Perfluoroheptansyra (PFHpA)

 

ug/kg

60

180

ca ±20%

nej

Perfluorooktansyra (PFOA)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

Perfluorononansyra (PFNA)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

Perfluorodekansyra (PFDA)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

Perfluoroundekansyra (PFUnDA)

 

ug/kg

30

90

ca ±20%

nej

PVC-golv

Analyt

Metod

Enhet

LOD

LOQ

Mätosäkerhet

Ackrediterad

Mjukgörare

 

 

 

 

 

 

Dietylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

6

 

nej

Di-n-butylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

10

 

nej

Diisobutylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

15

 

nej

Butylbensylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

6

 

nej

Di(2-etylhexyl)ftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

20

 

nej

Bis(2-ethylhexyl) adipate

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

3

 

nej

Diisononylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

10

 

nej

Diisodecylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

10

 

nej

Dimetylftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

7

 

nej

Tributyl O-acetylcitrate

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

1

 

nej

Bis(2-propylheptyl) ftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

3

 

nej

Diisononylcyclohexane-1,2-dicarboxylate

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

6

 

nej

Bis(2-ethylhexyl) terelftalat

MAE,GC-MS/MS

µg/g

 

1

 

nej

Kontaktperson
Mona Olsson Öberg Tel. 010-788 69 22 E-post: mona.olsson.oberg@ivl.se