Analys av luftprofilen inomhus

Flyktiga organiska ämnen eller VOC (av engelskans ”volatile organic compound”) är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga ämnen. Genom att mäta halten av VOC kan man få indikationer på problem i inomhusmiljön.

Vi tillhandahåller provtagare och utförliga instruktioner för provtagning. Provtagningen sker diffusivt (passiv provtagning) eller med pump.

Information, instruktioner och protokoll

Allmänt om provtagningsmetoder

Analysmetoder

Provtagning av VOC under matta

Diffusionsprovtagning

Pumpad provtagning med ATD-provtagare

Provtagningsprotokoll för luftprofilsanalys

Tolkning av resultat vid inne VOC-analys

Kontaktperson
Liselott Egelrud Tel. 010-788 66 22 E-post: liselott.egelrud@ivl.se
Linda Örtlund Tel. 010-788 65 99 E-post: linda.ortlund@ivl.se