IVL Svenska miljöinstitutet, innemiljöanalyser, innemiljö

Analys av innemiljö

Problem med innemiljöer är inte ovanliga. Vårt laboratorium analyserar olika typer av prover från innemiljöer, exempelvis mögel i material. Vi gör också luftprofilanalyser och mäter flyktiga organiska ämnen, VOC.

Utöver analyser av innemiljöprover erbjuder vi också utredningar och mätningar och kan också hänvisa till andra konsulter om vi bedömer att det är den bästa lösningen.

Till exempel hjälper vi skadeutredare i försäkrings- och byggärenden att fastställa typ av mögelpåslag.

Öppettider – besök och inlämning av prover


Vardagar: kl. 8.00 –16.30 (juni–augusti stänger vi 16.00)
Lunchstängt mellan 11.30–12.30
Dag före helgdag stänger receptionen kl. 15.00

Kontakta alltid labbet före inlämning av express- eller förtursprover.

Öppettider – besök och inlämning av prover

Vardagar: kl. 8.00 –16.30 (juni–augusti stänger vi 16.00)
Lunchstängt mellan 11.30–12.30
Dag före helgdag stänger receptionen kl. 15.00

Kontakta alltid labbet före inlämning av express- eller förtursprover.

Kontaktperson
Sarka Langer Tel. 010-788 68 97 E-post: sarka.langer@ivl.se