Analys av föroreningar i arbetsmiljön

I arbetsmiljön kan tusentals olika ämnen förekomma som luftföroreningar. Vi analyserar damm, asbest, lösningsmedel, kväveoxider och även halten av organiska ämnen och olika typer av mikroorganismer.

Om ni vill ha hjälp att samla in prover eller göra mätningar så kan vi hjälpa till med det. Läs mer om detta här.

• Asbest (enbat materialprov, ej fiberräkning)
• Gasformiga luftföroreningar
• Partiklar

Kontaktperson
Pär Fjällström Tel. 010-788 65 25 E-post: par.fjallstrom@ivl.se
Bo Sahlberg Tel. 010-788 66 62 E-post: bo.sahlberg@ivl.se