Lab & analys

Vi erbjuder ett brett utbud av analyser inom områdena miljö, innemiljö, arbetsmiljö, produkter, material, industriella utsläpp och avloppsvatten. Genom den nära kopplingen som finns på IVL mellan forskning och tillgång till egna analyslaboratorier kan vi erbjuda helhetslösningar som omfattar hela kedjan från mätstrategier, provtagning och analys till tolkning av resultat.