Bilden visar en bild på vatten och illustrerar att IVL gör vattenundersökningar.

Vattenundersökningar

Har du behov av att undersöka och analysera olika typer av vatten? IVL har lång erfarenhet och ledande experter inom hela vattenområdet.

IVL undersöker och analyserar ytvatten, grundvatten, dricksvatten, dagvatten och avloppsvatten. Vi har utrustning för både tidsstyrd och flödesproportionell provtagning samt använder olika sensorer för mätningar av vattenföring samt andra fysiska och kemiska parametrar.

Utöver vatten provtar vi och analyserar sediment, slam samt biota som fiskar och musslor.

Vi stöttar er med metodval, genomförande, tolkning av resultat, kvantifiering av osäkerheter och att utveckla åtgärdsförslag. Kemiska och biologiska analyser sker till största delen i våra egna laboratorium, där vi kan kontrollera kvaliteten under hela processen.

Vi hjälper er med:

  • Avancerad vattenföringsmätning och hydrologisk modellering
  • Grundvattenundersökningar
  • Identifiering och kvantifiering av utsläppskällor
  • Dagvattenundersökningar för att bestämma föroreningsbelastning från olika källor.
  • Karakterisering av industriella och kommunala avloppsvatten
  • Screeningundersökningar
  • Riskbedömningar av utsläpp av lakvatten, renat avloppsvatten med mera
  • Kemiska och biologiska analyser

Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Vi anpassar leveransen efter era behov. Det kan vara allt från en sekretessklassad uppdragsrapport, en databas, molntjänster med mätdata till vetenskaplig publikation.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Vattenundersökningar. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Kontaktperson