IVL Svenska miljöinstitutet, outnyttjade potentialer för materialåtervinning

Styrmedel för ökad materialåtervinning

I en kartläggning för Återvinningsindustrierna har forskare från IVL och KTH sammanställt ännu outnyttjade potentialer för materialåtervinning i Sverige. Byggsektorn är ett område som pekas ut i sammanhanget och även blandat avfall från verksamheter innehåller stora mängder återvinningsbart material.

– Det här är områden där det finns stor potential att minska miljöpåverkan genom bättre sortering. Det är stora mängder avfall som uppkommer varje år som kan sorteras i mycket större utsträckning, säger Åsa Stenmarck, projektledare och chef för avfallsgruppen på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Byggsektorn genererar efter gruvsektorn mest avfall – 7,7 miljoner ton år 2012. Byggavfallet är också ett av de avfall som har störst utsläpp av växthusgaser räknat på samlade utsläpp från produktion, utvinning och avfallshantering.

Ökade krav på att avfall från olika typer av verksamheter ska materialåtervinnas tror forskarna kan leda till en ökad efterfrågan och en marknad för sortering – både direkt i verksamheterna och för tjänster som innefattar sortering. För att ytterligare öka materialåtervinningen är det också viktigt med styrmedel som stimulerar marknaden för återvunnen råvara.

– Styrmedel med stora likheter med förslagen i den här rapporten finns redan införda i andra länder med positiva resultat. Det visar att de går att genomföra och att de kan vinna acceptans, säger Åsa Stenmarck.

Läs rapporten ”Styrmedel för ökad materialåtervinning – en kartläggning"

Fel uppstod när publikation med ID "" skulle hämtas från Lime. Kontrollera så att rätt ID är angivet
Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.