IVL ger stöd kring lagkrav för kemikalier - bilden visar några målarburkar

Stöd kring lagkrav för kemikalier

Vi hjälper industri och verksamheter som utvecklar och hanterar kemikalier att tolka och uppfylla olika lagkrav och kundkrav.

IVL har lång erfarenhet och bred expertis av om de lagkrav som reglerar marknaden för kemiska produkter, såväl nationellt som internationellt. Våra experter följer kontinuerligt nationell och internationell kemikalielagstiftning och bevakar olika kemikalie- och restriktionslistor.

Vi har kunskap om kemikaliekrav inom EU, men har även kunskap och hjälper företag med vad som gäller i flera viktiga länder utanför EU, som USA, Kanada, Kina, Sydkorea, Japan och Ryssland.

Vi hjälper er med:

  • Tolkning och rådgivning kring svensk och internationell kemikalielagstiftning som GHS, CLP och REACH.
  • Kontroll av importrestriktioner för kemiska produkter.
  • Produktregistreringar och notifieringar till olika myndigheter.
  • Rådgivning kring att ta bort eller ersätta farliga kemikalier i produkter mot mindre farliga alternativ (substitution).
  • Hjälp med att skapa skydds- och säkerhetsdatablad (SDS, e-SDS, SDB).
  • Underlag för varningsetiketter för olika marknader.
  • Expertstöd och specifika utredningar, registreringar eller dylikt.


Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Råd, stöd, fraser som ska in på en etiketter med mera.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Stöd kring lagkrav för kemikalier. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Kontaktperson