IVL hjälper ditt företag med att ta fram klimatmål enligt Science Based Target-metodiken.

Sätt vetenskapligt förankrade klimatmål enligt Science Based Target-metoden

Science Based Targets (SBT) ger företaget stöd med att sätta klimatmål som är linje med Parisavtalet. Genom att sätta ett verifierat klimatmål som är vetenskapligt förankrat enligt Science Based Targets-metoden signalerar företaget till omvärlden att de förbinder sig till att vidta nödvändiga åtgärder för att temperaturökningen ska hålla väl under 2 grader, men helst stanna vid 1,5 grader.

Företaget behöver inventera utsläppen i hela sin värdekedja för att kunna sätta klimatmål och ofta koppla målet till investeringar där ekonomi, genomförbarhet och övriga effekter noga utreds.

Science Based Target är ett initiativ som CDP, UN Global Compact, WRI och WWF står bakom och där de vetenskapliga modellerna är framtagna av IPCC och IEA. I dagsläget har cirka 700 företag anmält sitt intresse för att ta fram ett Science Based Target och av dessa har cirka 250 företag godkända mål.

Stegen för att sätta klimatmål

Processen med att sätta klimatmål enligt Science Based Targets börjar med att företaget skickar in en avsiktsförklaring som innebär att de förbinder sig att ta fram ett klimatmål inom två år. När företaget har lämnat in sitt klimatmål granskas det av organisaitonen bakom Science Based Targets utifrån de krav som är ställda. Exempel på krav är att målet måste omfatta direkta utsläpp (scope1) och indirekta utsläpp från inköpt energi (scope2). Utsläpp i övriga värdekedjan (scope3) måste kartläggas noggrant och om de utsläppen är större än 40 procent av de samlade utsläppen ska ett klimatmål också tas fram för dem. Läs mer om Science Based Targets.

Vi hjälper er

IVL hjälper ditt företag med att ta fram klimatmål enligt Science Based Target-metodiken. Vi hjälper er med att:

  • Förstå de underliggande strukturerna i Science Based Targets och hur det bland annat kan knytas till globala index och utvärdering av bolagens hållbarhetsarbete.
  • Beräkna utsläpp i hela värdekedjan scope 1, scope 2 och olika kategorier i scope 3.
     

Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontaktperson
Patrik Isaksson Tel. 010-788 68 70 E-post: patrik.isaksson@ivl.se