Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods. Bilden visar en lastbil som kör på en väg.

Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods

Företag som lastar, lossar och transporterar farligt gods måste ha tillgång till en certifierad säkerhetsrådgivare. Vi har certifierade säkerhetsrådgivare för väg- och sjötransporter som kan stödja er i arbetet med farligt gods på ett rätt och säkert sätt.

Våra experter följer utvecklingen av nationella och internationella lagkrav. Genom ett stort kontaktnät och olika uppdrag upprätthåller vi en praktisk tillämpning av gällande krav.

Vi hjälper er med:

  • Utbildning
  • Rutiner för en säker hantering
  • Rådgivning och stöd vid avsändning av farligt gods
  • Att vara anmäld som er säkerhetsrådgivare
  • Årlig rapport till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)


Pris och leveranstid

Lämnas vid offertförfrågan.

Leverans

Expertstöd samt specifika uppdrag.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet
Kontaktperson