Processoptimering och processintensifiering

Processoptimering och processintensifiering

Att optimera olika processer handlar om att göra dem så effektiva som möjligt och på så sätt undvika onödigt resursanvändande. För företagen skapar det en ökad produktivitet, förbättrar lönsamheten och ökar konkurrenskraften, samtidigt som miljöpåverkan minskar och företagen bidrar till en cirkulär ekonomi.

Mycket av vårt arbete syftar till att skapa en mer effektiv användning av resurser som energi i form av el, värme eller bsänsle, kemikalier och vatten. De tjänster vi erbjuder inom detta område spänner över ett brett område.  Förutom att optimera enskilda delprocesser och utrustningar tittar vi också på hela processlinjer, processintensifiering och samspelet mellan olika industrier, som till exempel industriell symbios. Arbetssättet utgår från ett helhetsperspektiv och inkluderar både utveckling av ny kemiteknik och reningsanläggningar, men också bättre styrning av processer och bedömning av processer utifrån ett livscykelperspektiv.

För att kunna optimera utvecklar vi också nya lösningar både när det gäller ny kemi- och processteknik, men också inom styrning och automation.  För att undersöka data och hitta orsaker till problem som kan vara dolda i olika processdata använder vi oss av olika metoder, som till exempel multivariat modellering. Ibland behövs ny processmätteknik, något vi även utvecklar själva. För online-optimering av processer använder vi simulerings-, multivariata eller andra statistiska modeller och kan koppla livscykelmodeller till processerna. 

På vår pilotanläggning Hammarby Sjöstadsverk arbetar vi med att optimera processer inom avloppsvattenrening och relaterade processer inklusive produktionen av biogas. Processoptimering ger bättre och mer resurseffektivt rening, bättre vattenkvalitet, övervakning, större driftsäkerhet och lägre energiförbrukning samt möjlighet att återvinna värdefulla näringsämnen och vatten.

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.