Parkerings- och mobilitetsplan för Frihamnen i Göteborg

På uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag har vi tagit fram en parkerings- och mobilitetsplan för Frihamnen i Göteborg. Planen ger svar på hur mobiliteten för Frihamnen kan säkerställas med ett lågt antal parkeringsplatser enligt Göteborgs stads mål för området, och vilka kompletterande mobilitetstjänster som kommer att behövas.

Syftet med planen är underlätta den pågående utvecklingen av Frihamnen. Planen kan användas som en särskild parkeringsutredning och vara ett stöd och underlag i detaljplanearbetet. Den viktigaste förutsättningen för arbetet har varit reduceringen av parkeringstalen jämfört med gällande parkeringstal. Utredningens utgångspunkt har varit att utgå från en reduktion till 25 respektive 50 procent av rådande parkeringstal.

Andra förutsättningar för arbetet är nedanstående principer för områdets mobilitet:

  • Att göra området gångvänligt genom att minska biltrafiken.
  • Att skapa möjligheter att bygga fler bostäder genom förtätning.
  • Möjlighet att undvika byggnation av underjordiska garage, då parkering under jord inte bedöms som lämplig på grund av översvämningsrisk i området.
  • Att områdets utformning och placeringar av parkeringar ska underlätta lika god eller bättre tillgänglighet till området med hållbara färdsätt.

Ovanstående mål innebär bland annat att man bör lokalisera bilparkeringarna till p-hus i utkanten av området, nära på- och avfart eller infrastrukturstråk. I p-husen bör det finnas utrymme för bilpool, hyrbil samt i lämpliga fall lastcykel. Utredningen föreslår också stora cykelparkeringar av god kvalitet med avseende på tillgänglighet, stöld- och väderskydd. För att mobilitetsplanen ska fungera är det även viktigt att det förutom bilpool även erbjuds biluthyrning, lastcykelpool, lånecyklar, godsleverans med mikroterminal, lokal kollektivtrafikslinga och skytteltrafik med båt över älven.

Fakta om projektet

Uppdragsgivare
Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag

Samarbetspartners
Koucky & Partners AB

Kontaktperson
Anders Roth

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.