Miljöteknik och verifiering

Miljöteknik och verifiering

Oberoende tester och verifiering av miljöteknik ger större trovärdighet och underlättar marknadsetablering. IVL har lång erfarenhet av att testa och göra oberoende bedömningar av nya tekniker och har tidigare, inom flera EU-projekt, varit med och tagit fram verifikations-protokoll för olika teknikområden som vattenrening, luftrening och marksanering.

Miljöteknikleverantörer som väljer att göra tester på IVL får flera fördelar. Till exempel att innovationen testas av en oberoende organisation. Inköpare kan också dra nytta av IVL:s kunskap och kapacitet för att få en bedömning av tekniker och rådgivning vid val av teknik. IVL har ett eget försökslaboratorium med olika tekniker för vatten, luft och processvätskor för exempelvis olika membranteknik, jonbyte och adsorption. IVL bistår, förutom testkapacitet, med sin kunskap för produktutvecklingen.

Tester på IVL innebär bland annat:

  • Verifiering av prestanda av en oberoende aktör, vilket är relevant både för leverantören och för köparen, inför en möjlig verifiering enligt EU-systemet ETV.
  • Stöd och råd för teknikoptimering och tillgång till expertkunskap om olika tekniker.
  • Bedömning utifrån ett helhetsperspektiv så att alla viktiga faktorer kan tas med och eventuella positiva sidoeffekter blir synliga. Exempelvis kan återvinning av vatten samtidigt innebära att värmeenergi återvinns i processen.

Verifiering med ETV

Med hjälp av EU:s verifikationsprogram ETV, Environmental Technology Verification, ska prestandan hos ny miljöteknik kunna kontrolleras på ett oberoende sätt. ETV-systemet underlättar jämförelse genom att produkter inom samma tillämpningsområde blir jämförbara då liknande parametrar testas. Syftet är att minska riskerna och öka förtroendet hos de första köparna och investerarna.

Tjänsterna inom ETV är särskilt avsedda för små och medelstora företag, som kan ha svårare att påvisa prestandan hos ny teknik än större tillverkare. ETV underlättar också export till marknader utanför EU, som till exempel till Nordamerika och Asien, där ETV-metoden erkänns i allt högre grad.

Tester som görs av IVL kan utformas som en ETV-verifiering.Alla tester utförs av oberoende experter med lång erfarenhet inom respektive miljöteknikområde.

Det fungerar som en tvåstegsraket där en enkel bedömning genomförs först. Utifrån tillgängligt material om produkten, som tillhandahålls av leverantören, görs en första bedömning om det finns potential att gå vidare och genomföra en fullständig verifiering. Vid en fullständig verifiering granskas data och eventuellt genomförs tester. I slutet av en verifikation (enligt ETV) erhåller leverantören ett intyg som vidimerar prestanda och funktion.

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.